Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. De NSOB staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

 

Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van internetsites links gelegd naar deze internetsite. De NSOB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door de NSOB.

Maatschappelijk onbehagen in de periferie

'De boze burger' in het buitenland? Op verzoek van het... lees meer

MPA-docent René ten Bos is Denker des Vaderlands

Filosoof René ten Bos is de nieuwe Denker des Vaderlands.... lees meer

IML.030 van start

Op dinsdag 31 januari 2017 is de dertigste uitvoering van... lees meer