nlen

Interdepartementale Management Leergang (IML)

Op initiatief van de departementen en in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken hebben de Nederlandse School voor Openbaar bestuur en Berenschot in 1996 de Interdepartementale Management Leergang (IML) ontwikkeld.

De IML voorziet in de behoefte aan verdieping en reflectie voor hogere ambtenaren binnen de rijksdienst.

In de IML staat de vraag centraal hoe je als manager inhoud met proces kunt verbinden in een beleidscontext. De rol van inhoudelijk adviseur, die van procesontwerper en organisator spelen afwisselend een rol. De vraag ‘hoe verkrijg ik invloed en hoe hou ik invloed’ zal op de achtergrond steeds meespelen, evenals de contexteigenschappen van ‘chaos en ambiguïteit’ die adaptief leiderschap noodzakelijk maken. Ook de vaardigheden van ‘doelformulering, besluitvorming en uitvoering’ zijn frequente referentiepunten.

LET OP: Aanmelding voor de IML verloopt via het eigen departement. De MD- of opleidingsfunctionarissen schrijven de deelnemers, die eerst binnen het eigen departement zijn geselecteerd, in bij de NSOB. Voorafgaand aan de introductiedag van de opleiding heeft iedere deelnemer een intakegesprek van één dagdeel bij Berenschot.

De eerstvolgende (31e) uitvoering van de Interdepartementale Management Leergang (IML.031) heeft de gezamenlijke start (introductiedag) op dinsdag 31 oktober 2017.

Details

Voor wiemanagers in de schalen 14, 15 en 16 van de departementen, incl. uitvoeringsorganisaties
Duur15 maanden
Studiebelasting640 uur
Startdatum31-10-2017
Inschrijfdeadline01-06-2017
Deelnamekosten€19.500,--, BTW vrij (inclusief opleidingsgeld, literatuur- en verblijfskosten)
Decaan

Prof.dr. Paul Frissen (NSOB)
Drs. Ludy Geut (co-decaan, Berenschot)

Project manager

drs. Marije Plooij-van Ruiten
070 302 49 21
plooij(at)nsob.nl

De kracht van de IML is de mix van deelnemers van alle departementen, zowel uit uitvoering, beleid als toezicht, die gezamenlijk een intense studie en persoonlijke ontwikkelingsfase doormaken met veel inbreng vanuit hun eigen praktijk.

Drs. Ludy Geut Decaan IML

Denktank

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.

  • Directeur-generaal BZK
  • Directeur Ministerie van SZW
  • Bestuurder European Centre for Disease Prevention and Control
  • Directeur Ministerie van Economische Zaken
  • Raadsadviseur Ministerie van Veiligheid & Justitie