nlen

Docenten en sprekers

De NSOB beschikt over een rijk netwerk aan topdocenten en –practitioners. Een greep uit de sprekers in onze opleidingen:

prof. dr. J.J. (Jaap) Boonstra

hoogleraar Organisatiedynamiek ESADE Business School in Barcelona, tevens professor Organisatieverandering Vienna University of Economics and Business (WU)

prof. dr. mr. M.A.P. (Mark) Bovens

hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht / lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Prof. mr. dr. J.A. (Hans) de Bruijn

hoogleraar Openbaar Bestuur/ Organisatie en Management Technische Universiteit Delft

Prof. dr. M. (Menno) Fenger

co-decaan / bijzonder hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdamfenger(at)nsob.nl

dr. K. (Karin) Geuijen

universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht

prof. dr. M.A. (Maarten) Hajer

faculteitshoogleraar Urban Futures Universiteit Utrecht

prof. dr. P. (Paul) ’t Hart

co-decaan / hoogleraar bestuurskunde Utrecht School of Governance070 3024910hart(at)nsob.nl

mr. dr. J.P. (Hans) Hoogeveen MPA

directeur-generaal Agro Ministerie van Economische Zaken

prof. dr. R.J. (Roel) in ‘t Veld

Unesco professor governance and sustainability Universiteit Tilburg

Stine Jensen

filosoof, schrijver en programmamaker

drs. W.J. (Wim) Kuijken

co-decaan Leernetwerk / Deltacommissaris

prof. dr. ing. F.J.H. (Ferdinand) Mertens

Co-decaan toezicht opleidingen/ Emeritus hoogleraar

prof. dr. A.B. (Arthur) Ringeling

decaan Metropool / Emeritus Hoogleraar Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

prof. dr. P.J. (Paul) Scheffer

hoogleraar Department of Culture Studies Universiteit Tilburg

drs. M. (Monika) Sie Dhian Ho

Directeur Instituut Clingendael

prof. dr. ing. G.R. (Geert) Teisman

hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam

prof. mr. dr. E.F. (Ernst) ten Heuvelhof

hoogleraar bestuurskunde Technische Universiteit Delft

prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer

hoogleraar bestuurskunde Universiteit Wageningen

prof. dr. M.A. (Martijn) van der Steen

adjunct-directeur / directeur Denktank070 3024933steen(at)nsob.nl

drs. E.J.A. (Ellen) van Doorne

raadadviseur KIEM (Kennis, Internationaal, Europa, Macroeconomie) bij Ministerie van BZK

prof. dr. M.J.G. (Michel) van Eeten

Technische Universiteit Delfteeten(at)nsob.nl

dr. J.G. (Judith) van Erp

hoogleraar Public Institutions Universiteit Utrecht

drs. A. Ch. (Andrée) van Es

co-decaan leernetwerk / voorzitter UNESCO Commissie

Nieuws

Start MPA 2017-2019

Op donderdag 7 september 2017 is de MPA 2017-2019 van start gegaan met een gezamenlijke... lees meer

Leeratelier Strategie 2016-2017 afgerond

Met de slotbijeenkomst op dinsdag 27 juni 2017 is de twaalfde uitvoering van het Leeratelier... lees meer

Feestelijke afsluiting IML.029

Donderdag 22 juni 2017 vond de Slotbijeenkomst van de 29e uitvoering van de Interdepartementale Management... lees meer

Leeratelier Toezicht en Naleving – 13de editie – afgerond

Op donderdag 8 juni 2017 vond de slotbijeenkomst plaats van de dertiende editie van het... lees meer

De NSOB biedt hoogwaardige, uitdagende en innovatieve opleidingen, leerateliers en masterclasses, waarin altijd een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk.

De kennisfunctie van de NSOB komt naar voren in haar rol als denktank. De denktank van de NSOB verzorgt praktijkgericht én wetenschappelijk ingebed onderzoek.

agenda

Start Interdepartementale Management Leergang (IML.031)

31-10-2017
Op dinsdag 31 oktober 2017 is de gezamenlijke start van de 31e uitvoering van de

Start Leeratelier Strategie

22-11-2017
Op woensdag 22 november 2017 start de 13e uitvoering van het Leeratelier Strategie. Wilt u