A.F.S.
Andrea
Frankowski
MSc
onderzoeker / opleidingsmanager
070 3024936
Andrea Frankowski

A.F.S. (Andrea) Frankowski MSc is onderzoeker in de denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, waar zij zich bezighoudt met onderzoek op het brede terrein van het openbaar bestuur. Daarnaast schrijft zij een proefschrift over medische professionals en hun omgang met het DBC-kostendeclaratiesysteem aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van Tilburg University en is zij als bestuurslid verbonden aan de Vereniging voor Bestuurskunde.

Publicatie portfolio

Effectief sturen met multi-level governance

Snel en slim schakelen tussen schalen
In dit essay beschrijven we de manier waarop meerlaags werken aan maatschappelijke vraagstukken werkt en gaan we in op de uitdagingen die zich daarbij voordoen, aan de hand van Frequently Asked Questions (FAQ's). 
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering
Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap van de complexiteit en bijkomende onzekerheden van de beleidspraktijk.
Thema's
Toezicht en naleving

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal
Dit essay gaat over partnerships in de zorg: samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van VWS, zorgaanbieders en andere partijen uit het zorgveld.
Thema's
Sturen in netwerken

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld
In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier waarop invulling is gegeven aan samenwerking in vier beleidsprogramma's van de afgelopen vijftien jaar: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment regelarme instellingen en
Thema's
Sturen in netwerken