dr.
J.
Jorren
Scherpenisse
onderzoeker/opleidingsmanager
070 3024948
Jorren Scherpenisse

Jorren Scherpenisse (1987) is in 2011 gestart bij de NSOB als onderzoeker van de Denktank en is sindsdien betrokken bij verschillende onderzoeks- en opleidingstrajecten. In november 2019 promoveerde Scherpenisse op het proefschrift 'Tucht van de tijd: over het tijdigen van bestuur en beleid'.

In de Denktank werkt Scherpenisse aan onderzoeken op het gebied van tijd, netwerken en sturing, strategie en politiek, nudging en gamification, toezicht, media en incidenten. Hierover geeft hij regelmatig lezingen en workshops en doceert hij in verschillende opleidingen.

In het onderwijs is Scherpenisse actief als opleidingsmanager van de Master of Public Administration (MPA). Voorheen was hij opleidingsmanager van het Leeratelier Toezicht en Naleving (LTN) en van opleidingen voor het Openbaar Ministerie (OM) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).

Voor zijn tijd bij de NSOB studeerde Scherpenisse aan de Erasmus Universiteit, waar hij in twee vakgebieden een mastertitel behaalde. Eerst rondde hij in 2009 de master arbeids- en organisatiepsychologie af en vervolgens in 2011 de master publiek management (Bestuurskunde). Tijdens zijn studie deed hij tevens eerste praktijkervaringen op bij een politiekorps en de Algemene Rekenkamer.  

Publicatie portfolio

Tucht van tijd

Over het tijdigen van bestuur en beleid
In de bestuurspraktijk betekent tijd vaak het verschil tussen succes en falen. Een professional kan bijvoorbeeld een goed plan hebben, maar als het op het verkeerde moment of in het verkeerde tempo wordt uitgevoerd kan het op niets uitlopen. Een beleidsplan kan op korte termijn effectief zijn, maar op lange termijn uitgewerkt raken of door een veranderde tijdgeest anders beoordeeld worden. Voor
Thema's
Strategie en toekomst

A multi-level strategy as the key to succes

An evaluation of the Interdepartmental Programma BioBased Economy
The Ministry of Economic Affairs has requested the NSOB to evaluate the practical workings of network governance in relation to the biobased economy. In this essay we analyse our observations and apply an evaluation method that is more sensitive to the IPBBE’s specific approach. 
Thema's
Sturen in netwerken

De uitdaging van uitkeren

Verstandig verantwoorden in het licht van veranderende financiële verhoudingen
Een essay over informatie-uitwisseling en verantwoording in een veranderend landschap van financiële en bestuurlijke verhoudingen.
Thema's
Toezicht en naleving

Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe kan in verantwoording recht worden gedaan aan de complexiteit van de praktijk? 
Thema's
Toezicht en naleving

Gepast geregeld

Tijdig financieren in netwerken
Dit essay gaat over de uitdagingen van publieke financiering in netwerken, vanuit het perspectief van tijd en ritmiek.
Thema's
Sturen in netwerken