E.
Esmé
Cartens
MA
manager onderwijs
070 3024941
Esmé Cartens

Esmé Cartens MA is als manager onderwijs verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Vanuit deze functie is zij betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van leerateliers, opleidingen en in-company trajecten van de NSOB. Opleidingen die zij coördineert, richten zich op de top van het openbaar bestuur en de publieke sector, zoals onder andere het Leernetwerk. Daarnaast houdt Esmé zich bezig met strategische vraagstukken rondom het onderwijs van de NSOB en is ze hoofd internationale zaken bij de NSOB. Binnen de NSOB denktank focust Esmé zich de laatste tijd op de samenkomst van handelsmissies en staatsbezoeken.

Esmé studeerde eerder Politicologie (BA) en Conflict Studies & Human Rights (MA).

Publicatie portfolio

Vertellen, meetellen, aftellen

De Wereld Expo Rotterdam 2025
Een reflectie op het besluitvormingsproces rond de World Expo Rotterdam 2025.
Thema's
Politiek en bestuur

Permanentie van tijdelijkheid

Strategische reflecties over de bestuurlijke betekenis van evenementen
Nederlandse steden en regio’s investeren fors in het organiseren en ‘binnenhalen’ van tal van grote en kleine evenementen. Dit essay reflecteert vanuit een bestuurskundige invalshoek op de betekenis van evenementen en adresseert de dilemma’s rond het benutten van evenementen als interventies in dynamiek, in plaats van als eenmalige hoogtepunten in de tijd.
Thema's
Strategie en toekomst