prof.dr.
M.
Menno
Fenger
co-decaan

Prof. dr. H.J.M. (Menno) Fenger is decaan van het Promotieprogramma van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de uitvoering, de organisatie en het bestuur van de sociale zekerheid in Nederland en in vergelijkend perspectief. Hij is tevens projectmanager van het INSPIRES-project, een Internationaal onderzoeksproject naar innovatief sociaal beleid in Europa. Daarnaast is hij actief als onderzoeker en adviseur in opdracht van verschillende ministeries, lokale overheden en belangengroepen. In het verleden was hij onder meer werkzaam als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en als visiting scholar bij het Center for European Studies, Harvard University.

 

Publicatie portfolio

Van wie is de verzorgingsstaat

Over het eigenaarschap van publieke instituties
De verzorgingsstaat die van ons allemaal zou moeten zijn, is van niemand geworden. Dit proces van institutionele onteigening leidt niet alleen tot overbenutting en misbruik van sociale regelingen, maar leidt ook tot regelingen die minder effectief zijn. In zijn oratie ‘Van wie is de verzorgingsstaat’ verkent Menno Fenger of en hoe vrijwillige institutionele arrangementen zoals onderlinge
Thema's
Politiek en bestuur