De organisatie

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) verzorgt hoogwaardige postacademische opleidingen. Aan de NSOB zijn vanaf haar oprichting de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam gelieerd, later gevolgd door de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam.

De NSOB is sinds 2006 niet alleen een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de publieke sector, maar tevens een denktank. In die functie wil de NSOB bijdragen aan kennisontwikkeling voor en over openbaar bestuur en publieke sector. Het gaat daarbij om strategische vragen over beleidsinhoud en sturingsrelaties, over verschuivende verhoudingen tussen private, publieke en politieke domeinen en over de vormgeving en instrumentering van veranderingen in die domeinen. De NSOB werkt aan vragen die worden aangereikt door opdrachtgevers uit openbaar bestuur en publieke sector, maar ook aan vragen die voortkomen uit autonome wetenschappelijke en professionele reflectie. De NSOB biedt ruimte en inspiratie voor gasten uit de praktijk en de wetenschap, tijdens en na hun loopbaan. De NSOB organiseert publieke debatten en verzorgt wetenschappelijke en professionele publicaties.

De kwaliteit van de organisatie wordt bewaakt door de Raad van Toezicht. De kwaliteit van de opleidingen en de denktank wordt bewaakt door het Bestuur. Daarnaast zijn er vele medewerkers, decanen, docenten, (gast)onderzoekers betrokken bij de NSOB. Zie de andere pagina’s voor uitgebreide profielen.

deel

Nieuws

Bijeenkomst Ondermijnende Criminaliteit

In samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en het Ministerie van Binnenlandse... lees meer

Maatschappelijk onbehagen in de periferie

'De boze burger' in het buitenland? Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en... lees meer

MPA-docent René ten Bos is Denker des Vaderlands

Filosoof René ten Bos is de nieuwe Denker des Vaderlands. Hij is de vierde Denker... lees meer

In 1989 werd besloten tot de oprichting van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur opgericht door Prof. dr. R.J. (Roel) in ’t Veld en Prof. dr. U. (Uri) Rosenthal, onder auspiciën van de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aanleiding voor de oprichting was de constatering dat er geen postdoctorale opleidingen bestonden die recht deden aan de specifieke doelstellingen en de eigen cultuur van de overheid.

E. (Esmé) Cartens MA

manager onderwijs070 3024941cartens(at)nsob.nl

J.M. (Jorgen) Schram MSc

onderzoeker / leermanager070 3024922schram(at)nsob.nl

prof. dr. M.A. (Martijn) van der Steen

adjunct-directeur / directeur Denktank070 3024933steen(at)nsob.nl

Het Leeratelier Strategie daagde mij uit alle strategieën en rationaliteiten die ik verzamelde de afgelopen jaren, ter discussie te stellen en opnieuw te ordenen.

Kirsten Veldhuijzen Coörd. Adviseur ROB