nlen

In de gemeente Arnhem hebben in één bestuursperiode twee collegebreuken plaatsgevonden en zijn er vier wethouders afgetreden: dat wijst op een negatieve bestuurscultuur die de stad en zijn bestuur schade berokkent en het vertrouwen in de politiek aantast. De gemeenteraad heeft daarom in een unaniem aangenomen motie gevraagd om een onderzoek. De Nederlandse School voor Openbaar bestuur heeft dit onderzoek verricht. Het onderzoek heeft vier patronen van politiek in de Arnhemse bestuurscultuur laten zien. Deze patronen vormen een logica die iedereen in de greep lijkt te houden.

Details

TitelPatronen van politiek. De Arnhemse bestuurscultuur in meervoud.
publicatiejaar2017
themaPolitiek en bestuur
auteurs

Paul Frissen
Martin Schulz
Nancy Chin-A-Fat
Bram van Vulpen
Ilsa de Jong

gerelateerde publicaties

2017 – Politieke fragmentatie

Dit essay verkent het begrip politieke fragmentatie, dat over het algemeen wordt gezien als een probleem waaraan iets moet worden gedaan. Vooral omdat fragmentatie de bestuurskracht onder druk zou zetten.... lees meer

2017 – Thuis en zitten: eigenheid in het thuiszittersbeleid

Niet alle kinderen in Nederland gaan naar school. Er zijn meer dan 4200 kinderen die thuiszitten. Voor deze kinderen is er geen passende onderwijsplek. In het essay reflecteren wij op... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

In dit programma krijg je de kans je vakmanschap als strategisch publiek leider te ontwikkelen. Je leert van je collega’s, van internationale good practices, van topdocenten, en van ‘in het diepe worden gegooid’ in levensechte vraagstukken in andere organisaties en sectoren.

Paul 't Hart Decaan Directeurentraject