nlen

In veel beleidsdomeinen is tegenwoordig sprake van disruptieve ontwikkelingen, waarvan de gevolgen niet goed te overzien zijn, maar waarvan tegelijkertijd wel tamelijk voorspelbaar is dat de gevolgen groot kunnen zijn. Dat betekent dat het voeren van lange termijn beleid lastig is. Hoe zijn die grote veranderingen en onzekerheden mee te nemen in beleidsstrategieën voor de nabije of verder weg gelegen toekomst? Is het mogelijk om de snelle verandering tijdig te doorzien en mee te nemen in het handelen? Die vraag is in vrijwel alle sectoren aan de orde. In dit essay richten wij ons op het domein van bereikbaarheid. Door beleidsprogramma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en een aantal zogenaamde Bereikbaarheidsprogramma’s werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met regionale overheden aan de bereikbaarheidsopgave van Nederland. Voor nu, maar vooral voor de toekomst. En dat is niet alleen een vraagstuk van meer, of betere bereikbaarheid, maar vooral ook van andere bereikbaarheid. In dit essay reflecteren we op het proces om tot een andere werkwijze te komen in het MIRT en daarbinnen in de gebiedsgerichte bereikbaarheids­programma’s. We duiden het spanningsvolle proces om tot een andere aanpak te komen en benoemen enkele strategieën om met die spanning om te gaan.

Details

TitelStrategie (z)onder spanning. Anders werken aan bereikbaarheid.
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Ilsa de Jong
Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2017 – Doe maar gewoon. Aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen.

In dit essay gaan we in op deze spannende expeditie die het Aan de slag met de Omgevingswet! met zich mee brengt. Aan de hand van onze eigen kennismaking met... lees meer

2017 – Thuis en zitten: eigenheid in het thuiszittersbeleid

Niet alle kinderen in Nederland gaan naar school. Er zijn meer dan 4200 kinderen die thuiszitten. Voor deze kinderen is er geen passende onderwijsplek. In het essay reflecteren wij op... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

De kruisbestuiving tussen theorie en praktijk en tussen beleid en uitvoering, het hoogwaardige curriculum en de inzet van topwetenschappers en –practitioners maken de IML tot een opleiding die geen enkele leidinggevende in de Rijksdienst mag missen.

Paul Frissen Decaan IML

In veel beleidsdomeinen is tegenwoordig sprake van disruptieve ontwikkelingen, waarvan de gevolgen niet goed te overzien zijn, maar waarvan tegelijkertijd wel tamelijk voorspelbaar is dat de gevolgen groot kunnen zijn. Dat betekent dat het voeren van lange termijn beleid lastig is. Hoe zijn die grote veranderingen en onzekerheden mee te nemen in beleidsstrategieën voor de nabije of verder weg gelegen toekomst? Is het mogelijk om de snelle verandering tijdig te doorzien en mee te nemen in het handelen? Die vraag is in vrijwel alle sectoren aan de orde. In dit essay richten wij ons op het domein van bereikbaarheid. Door beleidsprogramma’s als het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en een aantal zogenaamde Bereikbaarheidsprogramma’s werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met regionale overheden aan de bereikbaarheidsopgave van Nederland. Voor nu, maar vooral voor de toekomst. En dat is niet alleen een vraagstuk van meer, of betere bereikbaarheid, maar vooral ook van andere bereikbaarheid. In dit essay reflecteren we op het proces om tot een andere werkwijze te komen in het MIRT en daarbinnen in de gebiedsgerichte bereikbaarheids­programma’s. We duiden het spanningsvolle proces om tot een andere aanpak te komen en benoemen enkele strategieën om met die spanning om te gaan.

Details

TitelStrategie (z)onder spanning. Anders werken aan bereikbaarheid.
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Sturen in netwerken
auteurs

Martijn van der Steen
Ilsa de Jong
Mark van Twist

gerelateerde publicaties

2017 – Doe maar gewoon. Aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen.

In dit essay gaan we in op deze spannende expeditie die het Aan de slag met de Omgevingswet! met zich mee brengt. Aan de hand van onze eigen kennismaking met... lees meer

2017 – Thuis en zitten: eigenheid in het thuiszittersbeleid

Niet alle kinderen in Nederland gaan naar school. Er zijn meer dan 4200 kinderen die thuiszitten. Voor deze kinderen is er geen passende onderwijsplek. In het essay reflecteren wij op... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

De verhouding tussen overheid, markt en samenleving heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en blijft veranderen. We leven in een netwerksamenleving die vraagt om meer samenwerking en om ruimte geven.

Martijn van der Steen Directeur Denktank