nlen

Volhouden en doorgaan worden gezien als een bestuurlijke kwaliteit. In complexe dossiers en projecten zijn er altijd tegenstanders en is er altijd tegenwind. Bestuurders die iets voor elkaar willen krijgen, zien het dan al snel als hun verantwoordelijkheid tegen de wind in te fietsen, de rug te rechten als anderen buigen en op te treden als anderen aftreden. In dit essay verkennen we het patroon van volhouden en doorgaan waarin een toename van de weerstand niet leidt tot stoppen, maar juist tot nog nadrukkelijker doorgaan. En we bezien de keerzijde van dat patroon waar volhouden en doorgaan in het belang van de samenleving niet langer productief zijn, maar doorslaan in escalatie van commitment.

download

Details

Titel2017 - Volhouden en doorgaan
publicatiejaar2017
themaAmbtelijk vakmanschap
Beleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Martin Schulz
Nancy Chin-A-Fat
Mark van Twist
Martijn van der Steen
Daphne Bressers

gerelateerde publicaties

2017 – Politieke fragmentatie

Dit essay verkent het begrip politieke fragmentatie, dat over het algemeen wordt gezien als een probleem waaraan iets moet worden gedaan. Vooral omdat fragmentatie de bestuurskracht onder druk zou zetten.... lees meer

2017 – Doe maar gewoon. Aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen.

In dit essay gaan we in op deze spannende expeditie die het Aan de slag met de Omgevingswet! met zich mee brengt. Aan de hand van onze eigen kennismaking met... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Nudging kan deel uitmaken van een ieders professionele repertoire; kleine zetjes kunnen een groot verschil maken, voor individu én maatschappij, in allerlei aspecten van het publiek domein.

Drs. Jorren Scherpenisse