nlen

Al decennia lang proberen overheden de verbinding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ te versterken. Door de jaren heen zijn er vele, uiteenlopende initiatieven geweest om beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk meer en vooral ook beter te verbinden. Zo organiseren overheden netwerk­bijeenkomsten, rondetafelgesprekken, werkbezoeken, veldstudies en praktijkstages. Aanleiding voor dit essay vormt ‘het proefveld’ dat het ministerie van ocw in de afgelopen jaren heeft verkend als een nieuwe manier om beleid dichter bij de praktijk te brengen. Interessant aan het proefveld is het idee om vanuit het ministerie te verkennen hoe de uitvoerings­praktijk waar het eigen beleid zich op richt, er dagdagelijks uitziet. Dat biedt inzicht. Tegelijkertijd roept het ook allerlei vragen op. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties van ‘het kijken in de praktijk’? Wat zijn de vooronderstellingen daarbij en wat moet het eigenlijk opleveren? En wat bedoelen we precies als we het hebben over ‘de afstand’ tussen ‘binnen’ en ‘buiten’? In dit essay problematiseren wij deze thematiek en geven we conceptuele duiding aan de pogingen van overheden om de ervaren ‘afstand’ te verkleinen.

download

Details

TitelWeten wat er speelt: Perspectieven op de verhouding tussen beleidmakers en de uitvoeringspraktijk.
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Daphne Bressers

Mark van Twist

Jorgen Schram

Martijn van der Steen

gerelateerde publicaties

2017 – Vertellen, meetellen, aftellen.

Een reflectie op het besluitvormingsproces rond de World Expo Rotterdam 2025.... lees meer

2017 – Vernieuwing onder ogen

De afgelopen 50 jaar is de rijksdienst flink veranderd, maar hoe zien we die verandering? De tentoonstelling helpt ons om anders te kijken. Naar toen, maar ook nu. In dit... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met denktank@nsob.nl

Het Leeratelier Strategie daagde mij uit alle strategieën en rationaliteiten die ik verzamelde de afgelopen jaren, ter discussie te stellen en opnieuw te ordenen.

Kirsten Veldhuijzen Coörd. Adviseur ROB