nlen

De Nederlandse consument kan tegenwoordig zijn medicijnen niet alleen meer kopen bij de apotheek op de hoek, maar ook via buitenlandse webwinkels. Door snelle bezorging en lage prijzen neemt de online handel steeds grotere en sneller veranderende vormen aan. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de lokale ondernemer, maar ook voor de toezichthouder die de handel in deze producten controleert. Door digitalisering verandert de wereld waarin toezichthouders opereren in rap tempo. Het digitale web is een omgeving met eigen kenmerken, een ander krachtenveld en een bijzonder dynamiek. De relatie tussen toezicht en techniek belichten we in dit essay vanuit een derde ‘t’, namelijke die van tijd.

De digitalisering leidt tot een versnelling van de wereld waarin de toezichthouder opereert. Er is een kortere reactietijd en informatie kan sneller verouderen. Digitalisering leidt ertoe dat de sector van stabiele ketens naar grillige netwerken beweegt. Dit alles heeft tot gevolg dat de toezichthouder, georganiseerd vanuit vaste ritmes en gestolde procedures, te maken heeft met een sector die steeds vloeibaarder is en gekenmerkt wordt door tijd- en plaatsloosheid. Dat is voor toezichthouders relevant bij het opbouwen van een informatiepositie (signaleren), handhaven in de digitale omgeving (interveniëren) en de communicatie in de digitale omgeving (communicatie). Hoe kan een toezichthouder omgaan met de snelheid en grilligheid op het web? Moet het toezicht nieuwe invulling krijgen door een verandering van street-level bureaucrats naar web-level inspectors? Dit onderzoek is uitgevoerd door de NSOB op verzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Details

TitelTijd, toezicht en techniek
publicatiejaar2017
themaToezicht en governance
auteurs

Jorren Scherpenisse

Jorgen Schram

Mark van Twist

steekwoordenTijd
Toezicht
Digitalisering

gerelateerde publicaties

2017 – Raad en Hulptroepen. Hefbomen ter versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad

In de afgelopen jaren is het raadswerk in beweging. De worsteling van raadsleden met de decentralisaties is kenmerkend voor de staat van het raadswerk. Het kost tijd, vraagt energie, vereist... lees meer

2016 – Zien, lezen, helpen. Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Jongeren ‘buiten beeld’ zijn jongeren die niet naar school gaan, niet werken en geen uitkering... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Het vermogen om te werken in verschillende soorten netwerken en om daarin omgevingsbewust te handelen behoort tot het standaard repertoire van de decentrale ambtenaar. In het leeratelier netwerkend werken richten de deelnemers zich op wezenlijke organisatie- en verandervragen.

Bastiaan Staffhorst Decaan leeratelier Netwerkend werken