nlen

Een zoektocht naar het bijzondere van alledaagse participatiepraktijken

Een zoektocht naar het bijzondere van alledaagse participatiepraktijken. Bijzonder bleek bij nader inzien juist gewoon. De praktijk van Amsterdam-West is er één van op het eerste oog alledaagse interventies en gewone interactie tussen stadsdeel en gemeenschap. Niet in het bijzondere maar juist in het (schijnbaar) gewone en alledaagse ligt hier de kern.

Details

TitelGewoon, in Amsterdam-West. Een zoektocht naar het bijzondere van alledaagse participatiepraktijken.
publicatiejaar2014
themaSturen in netwerken
auteurs

Mark van Twist
Martijn van der Steen
Anne Wendt

gerelateerde publicaties

2018 – Een blik van buiten

Burgers die informatie opvragen over overheidsuitgaven, de begroting controleren en verantwoordingsvragen stellen over (voorgenomen) beleidskeuzes; het zijn verschillende manieren waarop burgers betrokken (kunnen) zijn aan de achterkant van beleid en... lees meer

2017 – Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies... lees meer
download
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met info@nsob.nl

Als directeur moet je niet alleen naar ‘beneden’ maar ook naar ‘boven’ (richting ambtelijke en politieke top) en naar ‘buiten’ (partners en stakeholders binnen en buiten de ambtelijke organisatie) leiderschap vertonen – en dat in onderlinge samenhang zien te doen.

Paul 't Hart Decaan Directeurentraject