nlen

Niet alle kinderen in Nederland gaan naar school. Er zijn meer dan 4200 kinderen die thuiszitten. Voor deze kinderen is er geen passende onderwijsplek. In het essay reflecteren wij op dit beleidsvraagstuk. Dit doen wij ten eerste door de beleidsterm te problematiseren. Wat betekent het dat kinderen ‘thuis’ ‘zitten’ en welke associaties roept dat op? Op welke manier verhoudt zich dat tot ‘op school’ ‘leren’? Welke frames zijn er nog meer mogelijk bij deze beleidskwestie? En welke logische vervolgstappen volgen er op het thuiszitten? Vervolgens verkennen wij verschillende onderwijsvormen door te kijken op welke locatie zij aangeboden worden en wat het leeraanbod is van deze onderwijsvormen en schetsen perspectieven die passen bij de kwestie van de thuiszitters. In het essay trekken we ‘thuis’ en ‘zitten’ uit elkaar laten zien dat dit tegenover ‘naar school’ ‘gaan’ staat en dit de oplossing van eigenheid – van eigen leeromgeving en eigen leeraanbod – in de weg staat. Het essay vormt daarmee een reflectie op het begrip en biedt verschillende perspectieven om op een nieuwe manier naar het vraagstuk te kijken.

download

Details

TitelThuis en zitten: eigenheid in het thuiszittersbeleid
publicatiejaar2017
themaBeleid en strategie
Politiek en bestuur
auteurs

Martin Schulz
Daphne Bressers
Mark van Twist
Martijn van der Steen

gerelateerde publicaties

2017 – Strategie (z)onder spanning

Een reflectie op het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport en de uitdaging om strategisch om te gaan met onzekere en disruptieve ontwikkelingen in het bereikbaarheidsdomein. ... lees meer

2017 – Werken met City Deals

Nederland staat voor grote veranderopgaven. Energie, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, stedelijke ontwikkeling, de economische concurrentiepositie en digitalisering zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s waarop zich majeure veranderingen dienen te voltrekken.... lees meer
deel

denktank contact

Voor meer informatie of aanvraag voor een onderzoek kunt u contact opnemen met denktank@nsob.nl

Het Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs heeft mijn gedachtes over het hoger onderwijs aangescherpt en dat geeft mij een extra basis in mijn dagelijks werk

Emilie Hilbers Open Universiteit Heerlen