nlen

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor een van onze opleidingen.

Let op: U dient het formulier in een keer in te vullen.
Bij het invullen van dit online aanmeldingsformulier dient u in ieder geval de volgende documenten te uploaden:
1. CV
2. Pasfoto
3. Een ingescande of digitale handtekening 
4. Akkoordverklaring vergoeding deelnamekosten door werkgever. Upload deze akkoordverklaring of upload de ‘opdrachtbrief’ die vanuit de organisatie wordt verstrekt. (als dit niet mogelijk is, graag een vermelding in het ‘opmerking’-veld onderaan het formulier).

Indien u problemen heeft bij het invullen van het aanmeldformulier stuur dan een email naar info@nsob.nl, dan helpen wij u verder.

velden met een * zijn verplicht

[kies de opleiding in het uitrolvenster]

persoonlijke gegevens

Ik heb allergieën, te weten:

zakelijke gegevens

Betaling

Indien uw werkgever (een deel van) de opleiding betaalt, vragen wij u de akkoordverklaring in te vullen en op te sturen: https://www.nsob.nl/deelnamekosten/
Selecteer alle bestanden tegelijk. Upload je CV, (pas)foto, handtekening en (indien mogelijk) de akkoordverklaring.
Zij die definitief tot de opleiding zijn toegelaten en zich alsnog terugtrekken blijven de volledige opleidingskosten schuldig. Deze zijn vermeld in de desbetreffende programmabrochure.

Definitieve toelating tot de opleiding wordt schriftelijk door de NSOB aan de deelnemer bevestigd.

De facturen voor deelnamekosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Indien niet aan deze verplichtingen is voldaan, is de NSOB bevoegd de deelnemer de toegang tot de opleiding te ontzeggen, dan wel de relatie te beëindigen.

De NSOB is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag onder nummer 27316171 . De algemene leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de NSOB en zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel Haaglanden in Den Haag.

Ga naar het print-menu van de browser (Ctrl+P) en bewaar dit formulier als pdf (of print hem uit en scan het document in).
reCAPTCHA is required.