Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val
Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

Het verhaal achter een vertraagde val. In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in de essay gefocust op de public governance rond Amarantis. De uitdaging die Amarantis blootlegt ligt in de vraag hoe met behoud van de bestaande principes het zelfcorrigerend vermogen in de semipublieke sector kan worden versterkt.

Gerelateerde publicaties

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Pop-up publieke waarde

Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie

Nieuwe stappen in het denken over sturing en de verhouding van overheid, markt en samenleving komen in dit essay aan bod.

Thema's
Sturen in netwerken

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Ja, maar…'

Reflecties op de participatiesamenleving

Reflecties op de participatiesamenleving. 

Thema's
Sturen in netwerken

Nudges onderscheiden

Over de inbedding van gedragspsychologie in overheidsbeleid

Dit essay gaat ver de inbedding van gedragspsychologie in overheidsbeleid.

Thema's
Strategie en toekomst