Bodem in balans

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015
Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat
Ilsa de Jong
Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Een evaluatie van de organisatie van de uitvoering van het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015.

Het bodembeleid in Nederland is al enkele jaren flink in beweging. Niet alleen door de decentralisatie van verantwoordelijkheden en uitvoering van het bodembeleid van het Rijk naar provincies en gemeenten, maar ook door een verschuiving in de focus van het beleid. De kwaliteit van het bodemsysteem is in de loop der tijd onder druk komen te staan door vervuiling en de sterk toegenomen vraag naar ruimte. Er is een betere balans nodig in het bodembeleid: een beleid dat de balans bewaakt tussen enerzijds het gebruik van de bodem en anderzijds het behoud van de kwaliteit ervan. Daarom hebben het ministerie van I&M, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen het ‘Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010 – 2015’ ondertekend. Het uitgangspunt van dit bodemconvenant is dat het bodembeleid meer geïntegreerd moet worden in een gebiedsgerichte benadering, in samenhang met het water- en energie­beleid en beleid voor de ondergrond. Een complexe en gezamenlijke opgave, die alleen in goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen succesvol kan zijn. Dit essay evalueert de samenwerking van de organisatie van de uitvoering van het Bodemconvenant, en benoemt daarnaast enkele belangrijke vraagstukken voor het vervolg van die samenwerking.

Gerelateerde publicaties

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Pop-up publieke waarde

Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie

Nieuwe stappen in het denken over sturing en de verhouding van overheid, markt en samenleving komen in dit essay aan bod.

Thema's
Sturen in netwerken

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur

Ja, maar…'

Reflecties op de participatiesamenleving

Reflecties op de participatiesamenleving. 

Thema's
Sturen in netwerken