Buitenlangs en binnendoor

Het Openbaar Ministerie en de netwerkaanpak van criminaliteit
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist
Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

De complexiteit en ongrijpbaarheid van criminele netwerken neemt toe. Zeker bij grootschalige criminaliteit zoals mensenhandel, drugssmokkel en fraude maken criminelen maken criminelen altijd gebruik van legale partijen. De steeds verdere verweving tussen boven- en onderwereld plaatst een organisatie als het Openbaar Ministerie (OM) voor grote uitdagingen. Om die reden werkt het OM samen met de NSOB aan het ontwikkelen en uitbouwen van een netwerkaanpak om misdaad te bestrijden. In het essay reflecteren we op de uitdagingen voor het OM, de ontwikkeling van een netwerkaanpak, de strategieën die daarbij passend zijn en de bijbehorende dilemma’s voor een organisatie als het OM.

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur