Cross-border cooperation between national inspectorates

Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Toezicht en naleving

In het kader van het Europees voorzitterschap organiseert de Inspectieraad de internationale conferentie ‘Enforcement in a Europe without borders’ op 23 februari 2016. Tijdens deze conferentie wil de Inspectieraad de Europese discussie op gang brengen over de verschillende toezichtregimes van de verschillende lidstaten, ten behoeve van het intensiveren van grensoverstijgende samenwerking tussen nationale inspecties. Om de discussie tijdens de conferentie te voeden, heeft de NSOB de essaybundel ‘Cross-border cooperation between national inspectorates’ opgesteld. In de essaybundel staat de vraag centraal hoe toezicht en naleving effectief kunnen worden georganiseerd, ook of juist in de context van grensoverschrijdende vraagstukken. De bundel bestaat uit vijf essays, die laten zien hoe verschillend de internationale samenwerking per toezichtdomein is georganiseerd, waar die verschillen vandaan komen, en dat er een grote variëteit bestaat aan vormen van samenwerking.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur