De Chief Legal Officer

Over het borgen van de juridische kwaliteit binnen het Rijk
De Chief Legal Officer (CLO)
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Caspar van den Berg, Laura Schröer, Corwin de Wolff, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

Het is alweer tien jaar geleden dat de figuur Chief Legal Officer (CLO) binnen de Rijksdienst is geïntroduceerd. En het is zeker niet bij deze ene ‘Chief’ gebleven. Inmiddels bestaat er ook binnen de overheid een heuse "C-suite", met onder andere Chief Scientific Officers, Chief Information Officers, Chief Data Officers en zelfs een Chief Nursing Officer. Deze uit het bedrijfsleven overgenomen figuur van ‘Chief’ heeft steeds weer een net andere vorm, positie en taak. In dit essay verkennen de auteurs aan de hand van nieuwe positioneringsmodellen voor ‘Chiefs’ de figuur van de Chief Legal Officer (CLO) die geacht wordt de volledige juridische kwaliteit van de Rijksoverheid te borgen. Hoe draagt de CLO bij aan het versterken van de juridische kwaliteit van het Rijk? Hoe staat het met de formele en informele positie van de juridische functie in het beleidsproces? Hoe kan de CLO ruimte geven aan slagvaardig bestuur, zonder dat het recht gereduceerd wordt tot één perspectief tussen velen? Over de consequenties van het vertalen van bedrijfsmatige ‘figuren’ naar de overheidscontext, over het verlangen naar juridische beheersing binnen de Rijksoverheid en het vermogen van de figuur van de Chief Legal Officer (CLO) om daaraan invulling te geven, gaat dit essay.

Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Gerelateerde publicaties

Een toekomstbestendige topmanagementgroep

Naar een groter aantal beschikbare kandidaten

Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Caspar van den Berg, Myrte Ferwerda, Eline van Schaik, Esmé Cartens
Thema's
Strategie en toekomst

Maatwerk als standaard

Over dilemma's en dynamieken bij het streven naar 'maatwerk' in de uitvoeringspraktijk

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Wiljan Hendrikx, Marije Huiting, Caspar van den Berg, Mark van Twist