De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens
Martijn van der Steen
Paul Frissen
Thema's
Sturen in netwerken

De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen. In opdracht van het Ministerie van BZK geeft dit essay inzicht in de mogelijke rol van vertrouwen in overheidssturing. Enerzijds kan vertrouwen lucratief en productief zijn. Anderzijds is er weinig tot niets om op terug te vallen als er iets mis gaat met vertrouwen.

Gerelateerde publicaties

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst

Het vieren van vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst