De positie van de Inspecteur-Generaal in de Rijksdienst

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Philip Eijlander, Ferdinand Mertens
Thema's
Toezicht en naleving

Medio 2012 gaf de Inspectieraad de opdracht om een boek te maken gebaseerd op gesprekken met leidinggevenden in het toezicht zoals dat door de Rijksinspecties wordt uitgevoerd. Het boek verscheen begin 2013 met de titel ‘De Inspecteur-Generaal: Leidinggeven aan toezicht’ en werd geschreven door Ferdinand Mertens (NSOB) en Pierre Spaninks (Publicist). De Inspectieraad wilde op die wijze meer zicht krijgen op inzichten en ervaringen vanuit de vraag of een nadere markering van de functie van Inspecteur-Generaal gewenst zou zijn.

Vervolgens gaf de Inspectieraad medio 2014 aan de hoogleraren Philip Eijlander (Tilburg University) en Ferdinand Mertens (NSOB) de opdracht een advies uit te brengen over de rol van de Inspecteur-Generaal als ‘bijzondere’ topfunctionaris in de Rijksoverheid. In het advies wordt voorgesteld om de positie van de Inspecteur-Generaal vast te leggen in een ‘Aanwijzing voor de Rijksdienst’ en de bijzondere kenmerken van de positie voor de gehele Rijksdienst in één regeling vast te leggen. Het advies is inmiddels in de Inspectieraad uitgebreid onderwerp van beraad geweest.