De publieke waarde(n) van Open Data

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martijn van der Steen, Albert Meijer, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Open data worden op grote schaal verzameld. Allerlei sterk verschillende bronnen van data vormen samen een enorme pool aan gegevens over het publieke domein, die verder strekt dan de geïsoleerde datasets die de overheid al dan niet ‘opent’. Het datalandschap bestaat uit gecombineerde bronnen van gegevens waar niet alleen de overheid, maar ook partijen uit het bedrijfsleven en de samenleving aan bijdragen. Slimme koppelingen en analyses resulteren in verschillende vormen van publieke waarde, die voortvloeien uit de toepassingen van open data. De waarde blijkt telkens pas uit de concrete toepassing: nieuwe koppelingen leiden tot onverwachte opbrengsten, die niet alleen meerwaarde opleveren, maar ook voor nieuwe dilemma’s zorgen. Open data impliceren daarom niet alleen een technologische, maar evenzeer ook een sociale en organisatorische verandering. Verhoudingen in het openbaar bestuur veranderen en resulteren in verschuivingen aan de basis van het systeem. Zodoende werpen open data nieuwe vragen op voor het openbaar bestuur. In het essay reiken we handvatten aan voor een open data strategie. Deze is wat ons betreft langs de weg van experimenteren en corrigeren, omdat de dynamiek die plaatsvindt vaak niet te voorspellen is en zich gaandeweg ontwikkelt. Het draait daarbij tegelijkertijd om richting geven met een aantal ‘grote’ besluiten, maar vooral ook om het vermogen om snel en adequaat te reageren op wat zich in de werkelijkheid voltrekt. Open data vereist systeemontwerp en het herontwerp van bestaande systemen en procedures, maar daarbij ligt uiteindelijk de nadruk op continu leren, bijstellen, tijdig verlies nemen en merkbare verbeteringen opschalen en breder verspreiden.

Gerelateerde publicaties

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, Bram van Vulpen, Andrea Frankowski
Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Bram van Vulpen, Mark van Twist, Andrea Frankowski, Paul Frissen, Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Albert Faber, Andrea Frankowski, Frank Norbruis
Thema's
Toezicht en naleving

Dilemmas of central governance and distributed autonomy in education

Hoe burgers betrokken (kunnen) zijn bij controle en verantwoording

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martijn van der Steen, Daphne Bressers, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur