De wijsheid van traag bestuur

Provincie en ondermijning
NSOB | De wijsheid van traag bestuur
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Myrthe van Delden, Paul Frissen, Jorgen Schram, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur
Strategie en toekomst

In dit essay reflecteren de auteurs op de rol van de provincie bij de aanpak van ondermijning. De aanpak van georganiseerde criminaliteit was lange tijd een kwestie die met name de aandacht trok in grote steden en in enkele (grens)regio’s, bijvoorbeeld in Brabant. Dat is niet langer het geval. Ook in het landelijke gebied en in heel andere regio’s komen ondermijning nu aan het licht.

Ook voor provincies geldt dat zij de afgelopen tijd steeds indringender bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit betrokken raken. Dat is niet nieuw, maar krijgt wel steeds nadrukkelijker vorm. In de lijst met provinciale kerntaken komt ondermijning niet voor. Maar het vraagstuk van ‘ondermijning’ raakt aan verschillende provinciale kerntaken, zoals vitaal platteland, kwaliteit openbaar bestuur en regionale economie. Bovendien heeft de Commissaris van de Koning, in zijn rol als Rijksheer, een verantwoordelijkheid wat betreft het bevorderen van de door hem noodzakelijk geachte samenwerking tussen verschillende bestuurslagen en heeft de Commissaris een bijzondere rol als het gaat om de kwaliteit en integriteit van het openbaar bestuur in de provincie.

In dit essay reflecteren de auteurs eveneens op het fenomeen ondermijning. Het is een inmiddels genormaliseerde term, maar er blijken veel uiteenlopende beelden te bestaan over wat het precies is. Aan de ene kant bestaat het beeld van Nederland als Narcostaat (ondermijning wordt onderschat) tot de andere kant van het spectrum waar ondermijning vooral als opgeklopte paniek wordt gezien, een hype die weer voorbij gaat.

Dit essay besluit met een agenda voor debat. Debat dat in de provincie, maar ook in breder verband tussen provincies en met andere actoren moet worden gevoerd en dat moet leiden tot aanscherping van de positie en de strategische oriëntatie. Daarbij gaat het om de aanpak van ondermijning, de kansen en risico’s van de mogelijke provinciale rolinvulling en de dilemma’s waarmee steeds rekening te houden is.

Gerelateerde publicaties

Verrijken van Verantwoording (working paper)

Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Myrthe van Delden
Thema's
Toezicht en naleving

Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt

Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Martin Schulz, Myrthe van Delden, Ilsa de Jong, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Henk den Uijl, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Het Nieuwste Waterschap

Het Nieuwste Waterschap. Van A naar B, via B.

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Joks Janssen, Corniel van Leeuwen, Jorgen Schram, Myrthe van Delden, Piera Fehres
Thema's
Strategie en toekomst

De opgave aan tafel

De praktijk van werken vanuit maatschappelijke opgaven

Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Myrthe van Delden, Eline van Schaik
Thema's
Strategie en toekomst