Dienen en beïnvloeden

Verhalen over ambtelijk vakmanschap
Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Politiek en bestuur

"Met gepaste trots publiceert de NSOB Dienen en Beïnvloeden: Verhalen Over Ambtelijk Vakmanschap. Het boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap, een van de belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de NSOB. Paul ’t Hart is de auteur. Behalve Wim Kuijken komen ook andere vertellers aan het woord – toenmalige bazen, collega’s, medewerkers. Paul ’t Hart plaatst de verhalen in bestuurskundig perspectief. Doel van het boek is de bevordering van professionele ontwikkeling van (toekomstige) leidinggevende ambtenaren door ‘levensechte’ reconstructie van en reflectie op concrete uitdagingen waarvoor de (top)ambtenaar kan komen te staan. 

Paul ’t Hart en Wim Kuijken zijn al lange tijd als kerndocenten en decanen verbonden aan de NSOB. De school publiceert het boek als leerboek, waarin ook allerlei sensitieve aspecten van ambtelijk functioneren aan bod komen. Dankzij de zorgvuldige aanpak, de integriteit van behandeling en de bereidheid om openhartig te verhalen over ongemak en conflict is het boek volgens de NSOB ‘verplichte kost’ voor (aanstaande) topambtenaren. Het boek biedt echter ook voor politiek verantwoordelijken verhelderend inzicht in het delicate karakter van de verhoudingen waarin topambtenaren moeten ‘dienen’. Dat de ruimte om ook te ‘beïnvloeden’ een noodzakelijke voorwaarde voor loyaliteit en discretie is toont het boek overtuigend aan.

Het boek is gratis te downloaden via de button rechts. Voor liefhebbers van de papieren versie verwijzen wij graag naar boekhandel Van Stockum – Spui 40, 2511 BS Den Haag. 

Voor wie de afzonderlijke cases wil gebruiken voor opleidingen of professionele reflectie, zijn voor elk van de cases ook aparte pdf’s beschikbaar:Casus 1/hoofdstuk 2: Het verleden van een ministerCasus 2/hoofdstuk 3: Nederland op driftCasus 3/hoofdstuk 4: Omgaan met ‘nieuwe politiek’Casus 4/hoofdstuk 5: Tussen Torentje en PaleisCasus 5/hoofdstuk 6: Schaduwen van de CatshuisbrandCasus 6/hoofdstuk 7: Consensusarchitect in de Delta 

Gerelateerde publicaties

Denktanks in beweging

Van ‘kennis voor beleid’ naar transnationale ideeënmakelaardij

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Strategie en toekomst

Ambtelijk vakmanschap 3.0

Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Politiek en bestuur

Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen

Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Paul 't Hart, Nicole Braham, Erik-Jan van Dorp
Thema's
Politiek en bestuur

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Bestuurskundige reflecties

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Paul 't Hart, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

Signalen schatten

Een lerend belevingsonderzoek naar de omgang met signalen door het ministerie van SZW in de Kinderopvangtoeslagaffaire

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Paul 't Hart
Thema's
Strategie en toekomst