Dienen en beïnvloeden

Verhalen over ambtelijk vakmanschap
Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Politiek en bestuur

"Met gepaste trots publiceert de NSOB Dienen en Beïnvloeden: Verhalen Over Ambtelijk Vakmanschap. Het boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap, een van de belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de NSOB. Paul ’t Hart is de auteur. Behalve Wim Kuijken komen ook andere vertellers aan het woord – toenmalige bazen, collega’s, medewerkers. Paul ’t Hart plaatst de verhalen in bestuurskundig perspectief. Doel van het boek is de bevordering van professionele ontwikkeling van (toekomstige) leidinggevende ambtenaren door ‘levensechte’ reconstructie van en reflectie op concrete uitdagingen waarvoor de (top)ambtenaar kan komen te staan. 

Paul ’t Hart en Wim Kuijken zijn al lange tijd als kerndocenten en decanen verbonden aan de NSOB. De school publiceert het boek als leerboek, waarin ook allerlei sensitieve aspecten van ambtelijk functioneren aan bod komen. Dankzij de zorgvuldige aanpak, de integriteit van behandeling en de bereidheid om openhartig te verhalen over ongemak en conflict is het boek volgens de NSOB ‘verplichte kost’ voor (aanstaande) topambtenaren. Het boek biedt echter ook voor politiek verantwoordelijken verhelderend inzicht in het delicate karakter van de verhoudingen waarin topambtenaren moeten ‘dienen’. Dat de ruimte om ook te ‘beïnvloeden’ een noodzakelijke voorwaarde voor loyaliteit en discretie is toont het boek overtuigend aan.

Het boek is gratis te downloaden via de button rechts. Voor liefhebbers van de papieren versie verwijzen wij graag naar boekhandel Van Stockum – Spui 40, 2511 BS Den Haag. 

Voor wie de afzonderlijke cases wil gebruiken voor opleidingen of professionele reflectie, zijn voor elk van de cases ook aparte pdf’s beschikbaar: Casus 1/hoofdstuk 2: Het verleden van een minister Casus 2/hoofdstuk 3: Nederland op drift Casus 3/hoofdstuk 4: Omgaan met ‘nieuwe politiek’ Casus 4/hoofdstuk 5: Tussen Torentje en Paleis Casus 5/hoofdstuk 6: Schaduwen van de Catshuisbrand Casus 6/hoofdstuk 7: Consensusarchitect in de Delta 

Gerelateerde publicaties

Denktanks in beweging

Van ‘kennis voor beleid’ naar transnationale ideeënmakelaardij

Denktank is een containerterm, waarachter een moeilijk op een noemer te verenigen geheel aan betekenissen schuilgaat. Hoe opereren denktanks, in een steeds grenzenlozer wordende wereld van informatieproductie en ideeënuitwisseling?

Thema's
Strategie en toekomst

Ambtelijk vakmanschap 3.0

Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager

In dit essay gaat Paul ‘t Hart op een zoektocht naar de vraag wat de kwaliteiten zijn die overheidsmanagers nu nodig hebben. Zijn het oude bekende kwaliteiten? Of gaat het om nieuwe? Of om beide? 

Thema's
Politiek en bestuur

Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen

Dit essay verkent het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen. Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als ze aan het werk zijn.

Thema's
Politiek en bestuur

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Bestuurskundige reflecties

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies georganiseerd, waarin wetenschappers en bestuurders, managers, praktijkmensen en andere geïnteresseerden met elkaar het gesprek aangingen over de opgaven, waarden, kansen en bedreigingen van vandaag en morgen.

Thema's
Politiek en bestuur