Draagvlak in transities

DRIFT en NSOB | Draagvlak in transisties
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Derk Loorbach
Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

In het kader van het onderzoek naar sturing in transities van DRIFT en de NSOB (klik hier voor het volledige rapport), is een viertal essays verschenen over sociale dimensies van transities; draagvlak, gedrag, in- en uitsluiting en sociale innovatie. Het essay ‘Draagvlak in transities’ is geschreven door Derk Loorbach (DRIFT) en Jorren Scherpenisse (NSOB). Draagvlak, zo stellen we, zit niet zo zeer in het zoeken naar draagvlak voor beleid, maar vanuit wetenschappelijke urgentie en maatschappelijke wenselijkheid inzetten op het ontwikkelen en vergroten van breder maatschappelijk draagvlak voor verandering op de lange termijn. Zoek dus niet draagvlak voor oplossingen en beleid maar ontwikkel draagvlak door gewenste transities te versterken vanuit visie en vertrouwen.

Lees hier de overige essays.

Gerelateerde publicaties

Sturing in transities

Een raamwerk voor strategiebepaling

Op verzoek van het ministerie van IenW hebben DRIFT en de NSOB (Martijn van der Steen en Jorren Scherpenisse) gezamenlijk een nieuw sturingsraamwerk ontwikkeld dat beleidsmakers handelingsperspectief geeft voor het sturen in transities. We baseren dit raamwerk op twee modellen die los van elkaar al veel in gebruik zijn binnen de overheid, maar die nog weinig in verbinding met elkaar zijn gebracht

Thema's
Strategie en toekomst