Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS

Voorblad Feitenreconstructie
Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de eerste golf van de coronacrisis door VWS
Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat
Wiljan Hendrikx
Petra Ophoff
Jorren Scherpenisse
Myrthe van Delden
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Ilsa de Jong
Thema's
Politiek en bestuur

Een feitenreconstructie van de aanpak van de coronacrisis door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de periode januari tot en met juli 2020. Deze feitenreconstructie is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS en vormt de basis voor het essay "Leven in de Curve".

Gerelateerde publicaties

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Pop-up publieke waarde

Overheidssturing in de context van maatschappelijke zelforganisatie

Nieuwe stappen in het denken over sturing en de verhouding van overheid, markt en samenleving komen in dit essay aan bod.

Thema's
Sturen in netwerken

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur

Ja, maar…'

Reflecties op de participatiesamenleving

Reflecties op de participatiesamenleving. 

Thema's
Sturen in netwerken