Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS augustus 2020 - februari 2021

Feitenreconstructie aanpak coronacrisis door VWS augustus 2020 - februari 2021
Een feitelijke tijdlijn naar de aanpak van de tweede golf van de coronacrisis door VWS
Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Myrthe van Delden
Laura Schröer
Sebastian Wijnands
Nancy Chin-A-Fat
Petra Ophoff
Wiljan Hendrikx
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Een feitenreconstructie van de aanpak van de coronacrisis door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de periode augustus 2020 tot en met februari 2021. Deze feitenreconstructie is tot stand gekomen op verzoek van het ministerie van VWS en vormt de basis voor het essay "Het einde voorbij. Werken in een wijkend perspectief."

Gerelateerde publicaties

Verrijken van Verantwoording (working paper)

In dit working paper reflecteren we op de uitdagingen van verantwoording over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hoe kan in verantwoording recht worden gedaan aan de complexiteit van de praktijk? 

Thema's
Toezicht en naleving

Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt

In dit essay verkennen de auteurs het samenwerkingsproces rondom de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. Pogingen van partners om tot elkaar te komen en er samen uit te komen, blijken – achteraf gezien – onvoldoende krachtig te zijn geweest om de neerwaartse tendens te keren. De auteurs schetsen in dit essay handelingsopties voor samenwerkingspartners die helpen om dit soort neerwaartse dynamieken af

Thema's
Sturen in netwerken

Onderzoek alles, behoud het goede

Herwaardering van het verenigingsmodel

Steeds meer scholen die vanouds een vereniging waren stappen over op het stichtingsmodel. Is dit wel een goed idee? In dit essay wordt door de auteurs een pleidooi gehouden de vereniging te bewaren, herwaarderen en herijken, en wordt betoogd dat de vereniging van grote waarde is voor de kwaliteit van de maatschappelijke democratie.

Thema's
Politiek en bestuur

Het Nieuwste Waterschap

Het Nieuwste Waterschap. Van A naar B, via B.

In opdracht van de Brabantse Waterschappen heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met BrabantKennis en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) een toekomstverkenning voor de Brabantse Waterschappen uitgevoerd. De waterschappen willen naar aanleiding van het 90-jarig bestaan van de Brabantse Waterschapsbond doorkijken naar hun 100-jarig bestaan. Dit doen we door de

Thema's
Strategie en toekomst

De opgave aan tafel

De praktijk van werken vanuit maatschappelijke opgaven

Steeds vaker zijn er organisaties die de maatschappelijke opgave centraal proberen te stellen. Zo ook het ministerie van Justitie & Veiligheid, die een beweging in gang heeft gezet om de maatschappelijke opgave meer centraal te stellen in de realisatie van de beleidsagenda. Dat betekent dat de maatschappelijke vraag als uitgangspunt wordt genomen en er wordt gekeken om welke publieke waarde het

Thema's
Strategie en toekomst