Gestuurde zelfsturing

Decentralisaties en participatie in het sociaal maatschappelijk domein
Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Daphne Bressers
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De participatie van burgers heeft een centrale plaats in de decentralisaties. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht van mensen die hulp nodig hebben en op de mensen in hun omgeving die hulp kunnen geven. Gemeenten gaan eerst kijken naar wat burgers zelf kunnen en de aanspraak op professionele hulp wordt minder vanzelfsprekend. De decentralisaties zijn daarom niet slechts een bestuurlijke operatie, maar vooral ook een maatschappelijke operatie. 

Deze operatie roept de vraag op of én hoe gemeenten de participatie van burgers in het sociale domein kunnen vergroten? En wat kan de overheid doen om mensen uit zichzelf in beweging te brengen? Het gaat om een groter beroep op vrijwillige inspanning door mensen, die tegelijkertijd beleidsmatig ‘moet’. Dit klinkt paradoxaal en dat is het ook. Over effectief overheidshandelen in die paradox van gestuurde zelfsturing (participatie komt uit jezelf, maar het moet ook) gaat dit essay.

Gerelateerde publicaties

(N)iets doen is hard werken

Investeren in netwerken

De NSOB heeft in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek gedaan naar overheidsparticipatie. In lokale netwerken waar de overheid aan anderen ruimte laat en van hen verwacht dat ze verantwoordelijkheid nemen, ligt de uitdaging niet zozeer in het opstarten of uitlokken van initiatief, maar in het vermogen om even niets te doen.

Thema's
Sturen in netwerken

Fast-Track Institution Building

The founding of AMS

The Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) was officially launched in June 2014. By adopting a multidisciplinary approach, the institute seeks to develop and advance integrated solutions to metropolitan challenges that include and span aspects of various topics, like energy, water, mobility, health, food and waste. This essay reflects on the history and manner in which AMS

Thema's
Sturen in netwerken

Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Het ministerie van SZW wil ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW en de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

Thema's
Sturen in netwerken

Weten wat er speelt

Perspectieven op de verhouding tussen beleidsmakers en de uitvoeringspraktijk

Aanleiding voor dit essay vormt ‘het proefveld’ dat het ministerie van ocw in de afgelopen jaren heeft verkend als een nieuwe manier om beleid dichter bij de praktijk te brengen.

Thema's
Sturen in netwerken