Gevoel voor bewijs

Naar vloeiende verbindingen tussen kennis en beleid
Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Rien Rouw
Thema's
Politiek en bestuur

Hoe verhouden kennis en beleid zich tot elkaar? Hoe kan kennis beleid versterken? De notie van evidence based policy staat in dit essay centraal en biedt een begaanbare middenweg voor professionals, wetenschappers en studenten die zich in dit vraagstuk verdiepen.