Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief

Het einde voorbij: werken in een wijkend perspectief
Een reflectie op het handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de tweede golf van de coronacrisis
Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Sebastian Wijnands
Petra Ophoff
Myrthe van Delden
Wiljan Hendrikx
Laura Schröer
Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Politiek en bestuur

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzochten we de manier waarop het ministerie van VWS de aanpak van de tweede fase van de coronacrisis (augustus 2020 – juli 2021) organiseerde. We beschrijven hoe het ministerie te werk ging tijdens deze intense en op allerlei manieren uitzonderlijke periode. We zien daarin belangrijke verschillen met de aanpak en organisatie door het ministerie gedurende de eerste periode van Corona, die we eerder beschreven in het essay Leven in de curve (2022). In het essay reflecteren we aan de hand van de patronen uit de film Groundhog Day* op drie dynamieken die het ministerie in een voortdurende crisisstand vasthielden en hoe het steeds opnieuw oplaaien van de crisis en het daarmee steeds opnieuw wijkende perspectief van het einde op de aanpak van invloed was.

*Het beeld van de film Groundhog Day om via een analogie de voortdurende crisis te illustreren is ook al tijdens de crisis door meerdere mensen gebruikt om de periode te duiden, zoals in de podcast Haagse Zaken van het NRC.

Het separate feitenrelaas is hier te raadplegen.

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur