Het vieren van vrijheid

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens
Martijn van der Steen
Paul Frissen
Thema's
Strategie en toekomst

In opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt in twee essays verkend hoe het vieren van vrijheid de komende tijd invulling kan krijgen. Met de essays wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Gerelateerde publicaties

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen. In opdracht van het Ministerie van BZK geeft dit essay inzicht in de mogelijke rol van vertrouwen in overheidssturing. Enerzijds kan vertrouwen lucratief en productief zijn. Anderzijds is er weinig tot niets om op terug te vallen als er iets mis gaat met vertrouwen.

Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst