Kwaliteitsafspraken in het MBO

Kwaliteitsafspraken in het MBO
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

In dit essay verdiepen we ons in de kwaliteitsafspraken in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2014 heeft het ministerie van OCW deze afspraken gemaakt met MBO-instellingen voor de periode 2015-2018, om het middelbaar beroepsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Intussen is ook een tweede generatie kwaliteitsafspraken van start gegaan (in 2019).

In deze directe één-op-één afspraken schuilt een ambitie van het ministerie van OCW om instellingen ruimte te geven om eigen kwaliteitsplannen te ontwikkelen. Tegelijkertijd formuleert het ministerie wel speerpunten – thema’s waarvan het departement vindt dat er aandacht aan moet worden besteed – en schuilen er in de aanpak ook elementen van prestatiesturing. Ondanks enkele kritische geluiden is er sprake van een gedragen aanpak: zowel bij instellingen als bij het ministerie is er overwegend grote tevredenheid over de afspraken, en over de nieuwe onderlinge verhoudingen die als gevolg van de kwaliteitsafspraken zijn ontstaan.

Gerelateerde publicaties

De publieke waarde(n) van Open Data

Publicatiejaar
2015
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Martijn van der Steen, Albert Meijer, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, Bram van Vulpen, Andrea Frankowski
Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Andrea Frankowski, Mark van Twist, Nancy Chin-A-Fat, Bram van Vulpen, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Bram van Vulpen, Mark van Twist, Andrea Frankowski, Paul Frissen, Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Albert Faber, Andrea Frankowski, Frank Norbruis
Thema's
Toezicht en naleving