Kwaliteitsafspraken in het MBO

Kwaliteitsafspraken in het MBO
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Andrea Frankowski
Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

In dit essay verdiepen we ons in de kwaliteitsafspraken in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2014 heeft het ministerie van OCW deze afspraken gemaakt met MBO-instellingen voor de periode 2015-2018, om het middelbaar beroepsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Intussen is ook een tweede generatie kwaliteitsafspraken van start gegaan (in 2019).

In deze directe één-op-één afspraken schuilt een ambitie van het ministerie van OCW om instellingen ruimte te geven om eigen kwaliteitsplannen te ontwikkelen. Tegelijkertijd formuleert het ministerie wel speerpunten – thema’s waarvan het departement vindt dat er aandacht aan moet worden besteed – en schuilen er in de aanpak ook elementen van prestatiesturing. Ondanks enkele kritische geluiden is er sprake van een gedragen aanpak: zowel bij instellingen als bij het ministerie is er overwegend grote tevredenheid over de afspraken, en over de nieuwe onderlinge verhoudingen die als gevolg van de kwaliteitsafspraken zijn ontstaan.

Gerelateerde publicaties

De publieke waarde(n) van Open Data

In dit essay reiken we handvatten aan voor een open data strategie. Deze is wat ons betreft langs de weg van experimenteren en corrigeren, omdat de dynamiek die plaatsvindt vaak niet te voorspellen is en zich gaandeweg ontwikkelt. 

Thema's
Strategie en toekomst

Vernieuwing onder ogen

Opnieuw leren kijken naar de verandering van de rijksdienst

De afgelopen 50 jaar is de rijksdienst flink veranderd, maar hoe zien we die verandering? De tentoonstelling helpt ons om anders te kijken. Naar toen, maar ook nu. In dit essay willen we opnieuw leren kijken naar verandering van de rijksdienst.

Thema's
Politiek en bestuur

Participeren in partnerships

Een reflectie op de samenwerking van het ministerie van VWS met het zorgveld

In dit rapport bestuderen we partnerships: samenwerkingsverbanden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is aangegaan met zorginstellingen en andere partijen uit het zorgveld. Concreet analyseren we de manier waarop invulling is gegeven aan samenwerking in vier beleidsprogramma's van de afgelopen vijftien jaar: Sneller beter, In voor zorg!, Experiment regelarme instellingen en

Thema's
Sturen in netwerken

Regie voeren?

Beweging brengen als partner én principaal

Dit essay gaat over partnerships in de zorg: samenwerkingsverbanden tussen het ministerie van VWS, zorgaanbieders en andere partijen uit het zorgveld.

Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht evalueren:

beleidsevaluatie voor systeemverandering

Regelmatig komen er beleidsvraagstukken voorbij die vanwege hun structuur, kenmerken of context niet goed passen bij de 'gouden standaard' van evaluatieonderzoek. Dit essay is een pleidooi voor opgavegericht evalueren, waarin de aanpak van de maatschappelijke opgave centraal staat, met rekenschap van de complexiteit en bijkomende onzekerheden van de beleidspraktijk.

Thema's
Toezicht en naleving