Leren Institutionaliseren

Reflecties bij het leren door de Rijksoverheid in de deal-aanpak
Leren Institutionaliseren
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martin Schulz, Eva Kunseler, Petra Ophoff, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Opgavegericht werken vraagt samenwerking van actoren die met elkaar in staat zijn de problemen aan te pakken. Dit werken in netwerken is inmiddels een geaccepteerde, hele normale, manier van werken geworden, al ligt hier voor de overheid nog steeds een flinke leeropgave. In dit essay kijken we specifiek naar rol van de rijksoverheid in de dealprogramma’s, zoals de City Deals of de Regio Deals. In dealprogramma’s geven overheden en regionale partijen samen invulling aan opgavegericht werken. Doordat de dealprogramma’s illustratief zijn voor opgavegericht, interbestuurlijk en gebiedsgericht werken binnen de overheid, kan het leren dat in dealprogramma’s plaatsvindt illustratief zijn voor leren over deze manier van werken die de rijksoverheid steeds vaker inzet om samen met andere partijen te werken aan transitieopgaven. Het vormgeven aan lerend vermogen binnen de rijksoverheid helpt om deze constructies op een goede manier vorm te geven, niet elke keer opnieuw het wiel uit te moeten vinden en deze manier van werken te internaliseren in hun sturingsrepertoire.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Rik Peeters, Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Rik Peeters, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martin Schulz, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Martin Schulz, Martijn van der Steen, Jony Ferket
Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur