Leren van doen

Ervaringen met samenwerken in het IBP
NSOB | essay Leren van doen
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Myrthe van Delden, Petra Ophoff
Thema's
Sturen in netwerken

Sinds februari 2018 wordt er samengewerkt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan tien grote maatschappelijke opgaven. Het IBP was voor de betrokken partijen een gedurfde poging om rondom strategische thema’s werkelijk en vanaf de basis te werken en denken als één overheid. Vanuit deze ambitie ontstond een sterk regionaal perspectief. De centrale idee daarbij is dat maatschappelijke vraagstukken geen generieke en abstracte fenomenen zijn, maar dat ze bij uitstek gesitueerd, specifiek en daarmee ook gevarieerd zijn. Vraagstukken spelen altijd op een plaats en kennen op verschillende plaatsen een ander inhoudelijk accent. In dit essay kijken we naar de lessen die te trekken zijn uit een aantal van de concrete regionale samenwerkingen binnen het IBP.

Op 22 september 2020 vond een webinar over dit essay plaats waarbij Ruben Maes in gesprek ging met Martijn van der Steen. Ook schoven Leonard Geluk (VNG), Annelies Kroeskamp (BZK), Regina Bouius (provincie Friesland) en Gritta Nottelman (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) aan bij het gesprek. Het webinar is hier terug te kijken.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Mark van Twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

Publicatiejaar
2008
Auteur(s)
Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, M. de Vries
Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Mark van der Vlist, R. Demkes
Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur