Leren van doen

NSOB | essay Leren van doen
Ervaringen met samenwerken in het IBP
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Myrthe van Delden
Petra Ophoff
Thema's
Sturen in netwerken

Sinds februari 2018 wordt er samengewerkt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP) aan tien grote maatschappelijke opgaven. Het IBP was voor de betrokken partijen een gedurfde poging om rondom strategische thema’s werkelijk en vanaf de basis te werken en denken als één overheid. Vanuit deze ambitie ontstond een sterk regionaal perspectief. De centrale idee daarbij is dat maatschappelijke vraagstukken geen generieke en abstracte fenomenen zijn, maar dat ze bij uitstek gesitueerd, specifiek en daarmee ook gevarieerd zijn. Vraagstukken spelen altijd op een plaats en kennen op verschillende plaatsen een ander inhoudelijk accent. In dit essay kijken we naar de lessen die te trekken zijn uit een aantal van de concrete regionale samenwerkingen binnen het IBP.

Op 22 september 2020 vond een webinar over dit essay plaats waarbij Ruben Maes in gesprek ging met Martijn van der Steen. Ook schoven Leonard Geluk (VNG), Annelies Kroeskamp (BZK), Regina Bouius (provincie Friesland) en Gritta Nottelman (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) aan bij het gesprek. Het webinar is hier terug te kijken.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur