Leren van of door rapporten?

Voorpagina Essay 'Leren van of door rapporten'
Hoe de gemeente Rotterdam leert van raadsenquêtes en rekenkamerrapporten
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Mark van Twist
Hans Vermaak
Nancy Chin-A-Fat
Marije Huiting

Herkent u dat? Er verschijnt over uw organisatie een rapport met aanbevelingen hoe van alles beter moet. De bedoeling is dat dat doorwerkt en effect sorteert. Maar toch werkt dat niet altijd zo uit… Betrokkenen kunnen ervaren dat het rapport er (een beetje) naast zit of te negatief uitpakt. Of ze vinden het rapport goed, maar het (b)lijkt lastig om al die aanbevelingen op te volgen. Of als je ze opvolgt, krijg je er dan wel een sterkere organisatie of beter werk van?

Andersom kunnen onderzoekers zich ook afvragen hoe je nou een onderzoek moet doen en aanbevelingen bedenkt opdat het allemaal goed verstaan wordt en niet in de la verdwijnt, samen met rapporten uit het verleden die erop lijken. Moet je het harder neerzetten, preciezer maken, opvolging bewaken? Hoe veroorzaakt een rapport een echte verbeterbeweging? Of is dat te ver gezocht?

Dit soort vragen komen aan bod in het NSOB essay 'Leren van of door rapporten'. Het doet verslag van een concreet onderzoek in de gemeente Rotterdam dat we deden naar aanleiding van een motie in de gemeenteraad over hoeveel de gemeente nou eigenlijk leert van raadsenquêtes en rekenkamerrapporten. We lopen de tijdslijn af van aanleiding tot opvolging van onderzoek en reflecteren op wat daarin leren helpt en remt.

Interessant is dat als je dat onderzoeksproces volgt er een onvermijdelijke dynamiek van versmallen en verbreden is door die fasen heen. Die is wenselijk zelfs, maar als je die niet handig doet dan frustreert dat het leren. De dilemma's en dynamieken die daarbij spelen belichten we. En we eindigen dan met een poging zelf niet in dezelfde valkuilen met ons onderzoek terecht te komen als we aan het eind suggesties doen hoe het leervermogen van Rotterdam versterkt kan worden.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst