A multi-level strategy as the key to succes

An evaluation of the Interdepartmental Programma BioBased Economy
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Nancy Chin-A-Fat
Mark van Twist
Jorren Scherpenisse
Thema's
Sturen in netwerken

Government is increasingly acting in and through networks. Public organisations are responsible for achieving public value and political objectives, but need the cooperation of others to realise these objectives. This essay is not about network governance in general, but about one example in particular: it is about the governance strategy applied to the ‘biobased economy’ as an emerging and innovative economic sector. The biobased economy is an example of a fledgling network in which the participants take the lead, while the government focuses on supporting and facilitating their initiatives. In order to stimulate the biobased economy, the Interdepartmental Programme BioBased Economy (IPBBE) was launched in 2009. As part of the programme, close cooperation is sought with civil society parties and partners from the worlds of business, research and technology. The approach is predicated on the development of common objectives for parties with shared interests, thereby creating a self-reinforcing dynamic process. By bringing these parties together, unexpected meetings and innovative alliances can arise. The Ministry of Economic Affairs has requested the Netherlands School of Public Administration (NSOB) to evaluate the practical workings of network governance in relation to the biobased economy. In this essay ‘A multi-level strategy as the key to success’ we analyse our observations and apply an evaluation method that is more sensitive to the IPBBE’s specific approach. This means paying particular attention to the interaction between parties and the bottom-up dynamics, providing insight into the steps made and the strategic patterns in these steps, and casting a glance forwards to the next steps and options for action for the future.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur