Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul Frissen, Jaap van der Spek, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse

In Amsterdam is vanaf 19 maart 2014 sprake van verlengd lokaal bestuur, een nieuw bestuurlijk stelsel waarin de centrale stad en bestuurscommissies werken vanuit één gezamenlijke beleidsagenda. In dit stelsel stellen het college en de raad primair het beleid en de kaderstelling op, en bestuurscommissies richten zich op de uitvoering van het beleid en vervullen via democratisch gekozen lokale bestuurders een belangrijke ‘ogen en oren’-functie bij het signaleren van ontwikkelingen in de buurt. In het essay ‘Ogen en oren, handen en tanden. Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam’ dat geschreven is in opdracht van de gemeente Amsterdam, wordt nader ingegaan op vraagstukken die het verlengd lokaal bestuur oproept. In het essay wordt onder meer gesteld dat als bestuurscommissies slechts worden opgevat als uitvoerders van centraal beleid, er miskend wordt dat hun ogen en oren hen óók legitimiteit verschaffen voor handen en tanden.

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Philip Karré, Ellen Wiemer, Rik Peeters, Hera Tseng, Paul Frissen, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Paul Frissen, Philip Karré, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Liesbeth Noordergraaf-Eelens, Martijn van der Steen, Paul Frissen
Thema's
Strategie en toekomst

Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Daphne Bressers, Paul Frissen, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken