Ogen en oren, handen en tanden

Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam
Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul Frissen
Jaap van der Spek
Nancy Chin-A-Fat
Jorren Scherpenisse

In Amsterdam is vanaf 19 maart 2014 sprake van verlengd lokaal bestuur, een nieuw bestuurlijk stelsel waarin de centrale stad en bestuurscommissies werken vanuit één gezamenlijke beleidsagenda. In dit stelsel stellen het college en de raad primair het beleid en de kaderstelling op, en bestuurscommissies richten zich op de uitvoering van het beleid en vervullen via democratisch gekozen lokale bestuurders een belangrijke ‘ogen en oren’-functie bij het signaleren van ontwikkelingen in de buurt. In het essay ‘Ogen en oren, handen en tanden. Over de invoering van bestuurscommissies als verlengd lokaal bestuur in Amsterdam’ dat geschreven is in opdracht van de gemeente Amsterdam, wordt nader ingegaan op vraagstukken die het verlengd lokaal bestuur oproept. In het essay wordt onder meer gesteld dat als bestuurscommissies slechts worden opgevat als uitvoerders van centraal beleid, er miskend wordt dat hun ogen en oren hen óók legitimiteit verschaffen voor handen en tanden.

Gerelateerde publicaties

Niets te zien

De amtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling

De ambtelijke voorbereiding van een kabinetswisseling. Hoe vindt de wisseling van kabinet, in feite een wisseling van de macht, plaats? Hoe verloopt het ambtelijke proces dat daarbij hoort, wat doen ambtenaren om de kabinetswissel voor te bereiden en zo goed mogelijk te laten verlopen?

Thema's
Politiek en bestuur

Zorg door de staat

Gevolgen van gemeentelijke keuzes in de JGZ

In dit essay wordt kritisch stilgestaan bij de ontwikkelingen die het veld van de JGZ kenmerken. Ook komt de voorgestelde gemeentelijke inbesteding van de JGZ aan de orde en de daarbij te verwachten dynamiek.

Thema's
Politiek en bestuur

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis

De risico’s van het vertrouwen op vertrouwen. In opdracht van het Ministerie van BZK geeft dit essay inzicht in de mogelijke rol van vertrouwen in overheidssturing. Enerzijds kan vertrouwen lucratief en productief zijn. Anderzijds is er weinig tot niets om op terug te vallen als er iets mis gaat met vertrouwen.

Thema's
Sturen in netwerken

Leven in niet vanzelfsprekende vrijheid

Met dit essay wordt beoogd bij te dragen aan het intern strategisch debat binnen het Nationaal Comité, maar ook aan het maatschappelijke debat over vrijheid en de viering daarvan.

Thema's
Strategie en toekomst

Zien, lezen, helpen

Over het bereiken van jongeren buiten beeld

Volgens onderzoek van het CBS (2015) zijn er 65.910 jongeren ‘buiten beeld’ voor de overheid. Het ministerie van SZW wil ‘informele organisaties’ betrekken in haar beleid rondom deze groep jongeren. In dit essay beschrijven wij in opdracht van Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van SZW en de dilemma’s en vraagstukken bij deze aanpak.

Thema's
Sturen in netwerken