Omgaan met onvoorspelbaarheid

Een bestuurskundige reflectie op gemeentelijke post-COVID-19 herstelplannen
Omgaan met onvoorspelbaarheid
Publicatiejaar
2021
Auteur(s)
Martin Schulz, Petra Ophoff, Annemarie van der Wilt, Nancy Chin-A-Fat, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

In dit essay reflecteren we vanuit een bestuurskundig perspectief op gemeentelijke post-COVID-19 herstelplannen en vooral op het omgaan met die alom tegenwoordige onvoorspelbaarheid. In de wetenschap dat het niet voorbij is als het over is, richten gemeenten zich thans op het vormgeven van post-COVID-19 herstelplannen. Als daarbij een ding zeker is, is het dat de toekomst waarop die plannen betrekking hebben onvoorspelbaar is. En de vraag dringt zich op hoe gemeenten in de context van die onvoorspelbaarheid toch kunnen (blijven) bewegen. Indachtig alle onvoorspelbaarheid over de toekomst kunnen we in dit essay niet stellen hoe een herstelplan eruit zou moeten zien, wat er concreet in moet staan en wat ‘goede’ of ‘foute’ beslissingen ten aanzien van de toekomst zouden zijn. Iedere gemeente is immers anders. Wat in Leeuwarden werkt, kan in Maastricht onbespreekbaar zijn. En wat in Amsterdam voor de hand ligt, kan in Boxtel helemaal verkeerd uitwerken.

De basis voor die reflecties vormen de in april 2021 beschikbare gemeentelijke herstelplannen waarvan wij hebben kunnen kennisnemen, de VNG-bijeenkomst waarin over aandachtspunten voor herstelplannen is gesproken en enkele interviews met deskundigen die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn. Op basis van de reflecties bieden we gemeenten aan het einde van dit essay een gespreksagenda om het gesprek over onvoorspelbaarheid in hun gemeente concreet mee te voeren, dan wel om te reflecteren op herstel- en vernieuwingsplannen die er al zijn.

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Rik Peeters, Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Rik Peeters, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martin Schulz, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Martin Schulz, Martijn van der Steen, Jony Ferket
Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur