Over (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Onderzoek naar vertrouwen in politiek en bestuur laat een ondertoon van onmacht en onbehagen zien. Aan het samenspel rond bestuur en beleid worden overwegend negatieve associaties verbonden: verkokering en versnippering, stroperigheid en bestuurlijke drukte, organisatorische inertie en beleidsdiarree.

Bestuurders koppelen klachten over gebrek aan slagvaardigheid en halfslachtige besluitvorming aan voorstellen om het samenspel eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Bestuurswetenschappers wijzen graag op de keerzijde daarvan door te laten zien dat verkokering behalve een bedreiging ook een kans kan zijn en dat stroperigheid niet alleen als een last maar ook als een lust is te beschouwen.

Dat leidt tot veel ongemak in de onderlinge verhouding. Want wat vanuit de bestuurswetenschap als een nuchtere kijk op de bestuurlijke werkelijkheid wordt gepresenteerd en als een uitnodiging tot passend realiteitsbesef, wordt in het bestuur zelf verstaan als ‘taal geven aan de teleurstelling’. En dat is niet verwonderlijk als elke indicatie dat beleid verkeerd kan uitpakken steevast wordt opgevat als ‘tragiek van de goede bedoelingen’, en ambities van daadkracht en doorzettingsvermogen steeds worden gekwalificeerd als aanwijzingen voor ‘sturingswaan’ of tekenen van ‘gulzig bestuur’.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur