Over (on)macht en (on)behagen in de beleidsadvisering

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

Onderzoek naar vertrouwen in politiek en bestuur laat een ondertoon van onmacht en onbehagen zien. Aan het samenspel rond bestuur en beleid worden overwegend negatieve associaties verbonden: verkokering en versnippering, stroperigheid en bestuurlijke drukte, organisatorische inertie en beleidsdiarree.

Bestuurders koppelen klachten over gebrek aan slagvaardigheid en halfslachtige besluitvorming aan voorstellen om het samenspel eenvoudiger en overzichtelijker te maken. Bestuurswetenschappers wijzen graag op de keerzijde daarvan door te laten zien dat verkokering behalve een bedreiging ook een kans kan zijn en dat stroperigheid niet alleen als een last maar ook als een lust is te beschouwen.

Dat leidt tot veel ongemak in de onderlinge verhouding. Want wat vanuit de bestuurswetenschap als een nuchtere kijk op de bestuurlijke werkelijkheid wordt gepresenteerd en als een uitnodiging tot passend realiteitsbesef, wordt in het bestuur zelf verstaan als ‘taal geven aan de teleurstelling’. En dat is niet verwonderlijk als elke indicatie dat beleid verkeerd kan uitpakken steevast wordt opgevat als ‘tragiek van de goede bedoelingen’, en ambities van daadkracht en doorzettingsvermogen steeds worden gekwalificeerd als aanwijzingen voor ‘sturingswaan’ of tekenen van ‘gulzig bestuur’.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Mark van Twist, Rik Peeters, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

Publicatiejaar
2008
Auteur(s)
Rik Peeters, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Mark van Twist, M. de Vries
Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Publicatiejaar
2009
Auteur(s)
Mark van Twist, Martijn van der Steen, Mark van der Vlist, R. Demkes
Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

Publicatiejaar
2010
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jaap van der Spek, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur