Rijker verantwoorden, met regie

Verantwoording over politiewerk in een politiek-bestuurlijke context
Rijker verantwoorden met regie
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse, Joost Vos, Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

De laatste jaren is er veel kritiek op de te platte verantwoording over de aanpak van publieke vraagstukken. Binnen de politie is daarom een beweging op gang gekomen, gedreven vanuit de uitvoering, om verantwoording rijker en realistischer te maken. Dit draagt bij aan de samenwerking met collega’s, partners en de betrokkenheid van burgers.

Maar hoe werkt die verrijking in verticale verantwoording, richting bestuurders en politiek? Hoe is het verklaren dat rijkere verantwoording daar niet als vanzelfsprekend doorwerkt? Om die verticale verantwoording te verrijken is niet alleen een verbetering van het aanbod nodig, maar juist ook inzicht in de logica van de ontvangst van verantwoording. Wat zien bestuurders, politici en toezichthouders als ‘rijke’ verantwoording? Hoe is rijke en realistische verantwoording ook robuust te maken, zodat het overeind blijft en werkt in de politiek-bestuurlijke context?

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
J.R. de Hoog, Mark van Twist, Albert Meijer, Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist, Erna Ovaa, Wim van den Boogaard
Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Jorren Scherpenisse, Nancy Chin-A-Fat, Martijn van der Steen
Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur