Rijker verantwoorden, met regie

Rijker verantwoorden met regie
Verantwoording over politiewerk in een politiek-bestuurlijke context
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Joost Vos
Mark van Twist
Thema's
Politiek en bestuur

De laatste jaren is er veel kritiek op de te platte verantwoording over de aanpak van publieke vraagstukken. Binnen de politie is daarom een beweging op gang gekomen, gedreven vanuit de uitvoering, om verantwoording rijker en realistischer te maken. Dit draagt bij aan de samenwerking met collega’s, partners en de betrokkenheid van burgers.

Maar hoe werkt die verrijking in verticale verantwoording, richting bestuurders en politiek? Hoe is het verklaren dat rijkere verantwoording daar niet als vanzelfsprekend doorwerkt? Om die verticale verantwoording te verrijken is niet alleen een verbetering van het aanbod nodig, maar juist ook inzicht in de logica van de ontvangst van verantwoording. Wat zien bestuurders, politici en toezichthouders als ‘rijke’ verantwoording? Hoe is rijke en realistische verantwoording ook robuust te maken, zodat het overeind blijft en werkt in de politiek-bestuurlijke context?

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur