Samenwerking sturen

Duiding van dynamiek bij de MIRT-verkenning Varik-Heesselt
Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Martin Schulz, Myrthe van Delden, Ilsa de Jong, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

In dit essay verkennen de auteurs het samenwerkingsproces rondom de MIRT-verkenning Varik-Heesselt. De MIRT-verkenning begint met het voornemen een hoogwatergeul te combineren met dijkversterking en eindigt met een verdeeld advies aan de minister om alleen de dijken te versterken.   In het samenwerkingsproces ontwikkelt zich met de tijd een neerwaartse dynamiek. Gebeurtenissen en interventies blijken de samenwerkingspartners eerder te verdelen, dan bij elkaar te brengen. Pogingen van partners om tot elkaar te komen en er samen uit te komen, blijken – achteraf gezien – onvoldoende krachtig te zijn geweest om de neerwaartse tendens te keren. De hoogwatergeul die lange tijd ‘een zekerheidje’ lijkt voor veel betrokkenen, komt er daardoor uiteindelijk toch niet. De auteurs schetsen in dit essay handelingsopties voor samenwerkingspartners die helpen om dit soort neerwaartse dynamieken af te remmen en om te keren, zodat samenwerkingspartners er in de toekomst beter samen uit kunnen komen. Centraal daarin staan interventies op basis van tijd (temporele interventies zoals versnellen en vertragen), taal (framing interventies) en techniek (interventies in het procesontwerp). 

Gerelateerde publicaties

Beweging bestendigen

Over de dynamica van overheidssturing in het rizoom

Publicatiejaar
2011
Auteur(s)
Rik Peeters, Martin Schulz, Mark van Twist, Martijn van der Steen
Thema's
Sturen in netwerken

Bestuursondersteuning tussen voorhoede en achtervang

Een essay over de compensatie van de onvolkomen organisatie

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Rik Peeters, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur

De koopman als dominee

Sociaal ondernemerschap in het publieke domein

Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martin Schulz, Martijn van der Steen, Mark van Twist
Thema's
Sturen in netwerken

De deltacommissaris 

Een kroniek van de instelling van een regeringscommissaris voor de Nederlandse delta

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Mark van Twist, Martin Schulz, Martijn van der Steen, Jony Ferket
Thema's
Politiek en bestuur

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

Publicatiejaar
2013
Auteur(s)
Nancy Chin-A-Fat, Jorren Scherpenisse, Martijn van der Steen, Mark van Twist, Martin Schulz
Thema's
Politiek en bestuur