Stadsmariniers in de spiegel

NSOB | Stadsmariniers in de spiegel
Reflecties op de veranderende rol van stadsmariniers in Rotterdam en Antwerpen
Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Mark van Twist
Sebastian Wijnands
Rike Hendrikse
Thema's
Toezicht en naleving

De stadsmarinier is een bijzondere functie binnen de gemeente Rotterdam en de stad Antwerpen. Ze worden wel eens aangeduid als ‘superambtenaren’, die de lastigste problemen in de stad moeten aanpakken met mandaat en doorzettingsvermogen. De stadsmariniers bestaan in Rotterdam nu twintig jaar. In Antwerpen zijn de stadsmariniers nu halverwege hun eerste bestaansperiode van vijf jaar. Een goed moment om eens stil te staan bij de manier waarop zowel de Rotterdamse als de Antwerpse stadsmariniers te werk gaan en de flinke veranderingen die daarin plaatsvinden.

In dit essay presenteren wij ons verhaal over de veranderende rol en werkwijze van stadsmariniers. De term ‘stadsmarinier’ roept beelden op van stevige types die daadkrachtig de wijken intrekken om criminaliteit te bestrijden. Maar het beeld van de stadsmariniers ‘van weleer’ schiet inmiddels tekort. Stadsmariniers in Rotterdam en Antwerpen hebben, ieder op hun eigen manier, ten opzichte van de “stadsmarinier 1.0” een breder repertoire ontwikkeld.

Dat bredere en meer gevarieerde repertoire hebben we hier zichtbaar gemaakt aan de hand van zes methodische manieren van kijken. Hiermee beogen we spiegels voor te houden die aanzetten tot zelfreflectie: voor de stadsmariniers en voor de lezer. De spiegels kunnen je meer over jezelf leren, je blik verrijken en je daardoor ook helpen om effectiever te interveniëren.

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur