Stresstest, Scenariodenken & Strategisch gesprek

Naar schokbestendige gemeenten
Publicatiejaar
2012
Auteur(s)
Martijn van der Steen
Mark van Twist
Thema's
Strategie en toekomst

Inmiddels voeren niet alleen banken en bedrijven stresstests uit, ook overheden hanteren het instrument. Zo worden door samenwerkende gemeenten met een voor hen op maat gesneden stresstest de gevolgen van exogene schokken voor de gemeentebegroting in kaart gebracht. 1 De schokken die in deze speci eke stresstest worden bekeken zijn een vastgoed- crisis (daling prijzen en afzet), een nanciële crisis (hogere rente), een economische crisis (werkloosheid en economische krimp), een grootschalige bezuiniging bij de rijksoverheid (daling van het gemeentefonds) en een humanitaire ramp. In de stresstest worden de speci- eke nanciële effecten in deze crisisscenario’s voor de gemeente geschat, waarmee zicht ontstaat op de omvang van de gevolgen in eerste en tweede orde van dergelijke scenario’s.

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst

Figureren in het verhaal van een ander

Over gezagsdragers in beeld 

De voorbeelden van de politiek in ingewikkelde mediaoptredens zijn talrijk. De essentie van ‘mediacratie’ staat in dit essay centraal: de gevolgen van de versmelting die optreedt in de handelingslogica’s van politiek, ambtenarij en media

Thema's
Politiek en bestuur