Tucht van tijd

Proefschrift J. Scherpenisse  | Tucht van tijd - Over het tijdigen van bestuur en beleid
Over het tijdigen van bestuur en beleid
Publicatiejaar
2019
Auteur(s)
Jorren Scherpenisse
Thema's
Strategie en toekomst

Op dinsdag 19 november 2019 verdedigde Jorren Scherpenisse zijn proefschrift Tucht van de tijd. Over het tijdigen van bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht.

In de bestuurspraktijk betekent tijd vaak het verschil tussen succes en falen. Een professional kan bijvoorbeeld een goed plan hebben, maar als het op het verkeerde moment of in het verkeerde tempo wordt uitgevoerd kan het op niets uitlopen. Een beleidsplan kan op korte termijn effectief zijn, maar op lange termijn uitgewerkt raken of door een veranderde tijdgeest anders beoordeeld worden. Voor professionals in de bestuurspraktijk zijn vormen van tijd van strategisch belang. In dit proefschrift staat daarom het op de voorgrond plaatsen van tijd in bestuurskundige analyse en advisering centraal: het tijdigen van bestuur en beleid.

Voor zijn onderzoek verrichtte Scherpenisse actie-onderzoek in tien verschillende beleidsdomeinen. De casuïstiek varieert van een leiderschapswissel bij de Nationale Politie, tot het management van het programma Ruimte van de Rivier, tot aan het financieren in netwerken door een provincie en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein. In iedere casus worden vormen van tijd en tijdstrategieën uitgelicht, om zo de wetenschappelijke kennis hierover verder te brengen en professionals in de praktijk te inspireren en van reflectie te voorzien.

Op basis van zijn onderzoek concludeert Scherpenisse dat een analyse of advies in de praktijk niet ontkomt aan de tucht van de tijd: wat op het ene moment nog een goed advies is kan sleets raken, in een ander daglicht komen te staan of op een later moment niet meer bij de situatie passen. Bestuurskundige analyse en advisering zonder aandacht voor tijd zou dan slechts per toeval juist zijn. Scherpenisse stelt daarom dat het ‘tijdigen’ van bestuur en beleid niet alleen verrijkend, maar ook een noodzakelijke opgave voor de bestuurskunde is.

Dr. Jorren Scherpenisse is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Hij promoveerde aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Promotoren:    prof. dr. Paul ‘t Hart (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Mark van Twist (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Gerelateerde publicaties

Open data, open gevolgen

Wat zijn verstandige en wenselijke volgende stappen in de omgang met open data, zowel in het eigen gebruik als in de rol van producent en beheerder van datasets? Moet de overheid aan de roep tot openstellen gehoor geven? Of moeten delen juist afgeschermd blijven?

Thema's
Strategie en toekomst

Vroege signalen, tijdige strategie

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat

Beschouwing over de Early Warning systematiek van Rijkswaterstaat. Welke uitdagingen spelen er bij strategisch vooruitzien vanuit de overheid? In dit essay wordt ingegaan op de dilemma’s van vooruitkijken die spelen bij de inrichting van het proces en het gebruik en effect van vroege signalen.

Thema's
Strategie en toekomst

Ibn Ghaldoun

Verhaal achter een bijzonder inspectiebezoek

In het onderzoek naar Ibn Ghaldoun heeft de onderwijsinspectie geëxperimenteerd met een andere vorm van toezicht. In dit essay wordt die nieuwe aanpak conceptueel geduid en ingebed in bestuurskundige kennis over de werking van systemen.

Thema's
Toezicht en naleving

Van een zachte landing naar een verlengde vlucht

Een reflectie op het kleineveldenbeleid

Een reflectie op het kleineveldenbeleid. In dit onderzoek naar de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden wordt in beeld gebracht welke strategische opties er zijn om de winning van de aardgas langer door te laten lopen en welke mogelijke beleidsimplicaties die opleveren.

Thema's
Strategie en toekomst

Amarantis

Het verhaal achter een vertraagde val

In opdracht van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis wordt in dit essay gefocust op de public governance rond Amarantis. 

Thema's
Politiek en bestuur