Tussen stad en systeem

Vluchtelingen in de moderne metropool
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Valerie Drost, Afrah Hany, Norine Terpstra, Gea Velt, Denis Wiering, Gerjan Wilkens
Thema's
Politiek en bestuur

Op het hoogtepunt van de massamediale herontdekking van de vluchtelingenproble­matiek en te midden van alle maatschappelijk rumoer rondom de fors toegenomen instroom van asielzoekers, kregen wij een opdracht. Wij – zes ambtenaren van Rotter­dam, Den Haag en Utrecht en tevens studenten van de opleiding Master of City Admi­nistration van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur – werden door de gemeentesecretarissen van de vier grote gemeenten (G4) gevraagd om onderzoek te doen naar, zoals het vereenvoudigd heette: ‘vluchtelingen’. Een opdracht die wij met veel enthousiasme omarmden. Ieder vanuit de eigen interesse en achtergrond, maar met een gezamenlijke gedachte dat er winst te behalen is in de wijze waarop Neder­land beleidsmatig omgaat met deze ‘vluchtelingen’.

We hebben ervoor gekozen om ons onderzoek vanuit drie dimensies te belichten. Vanuit het systeem, de individu en de omgeving. Macro en micro, met het tussenliggende meso. Het rapport bestaat dan ook uit drie delen: “Opvang met perspectief”, over het systeem, wetgeving en procedures, “Stedelijk burgerschap”, over de mens in het systeem, en “Den Haag, stad van aankomst”, over de nieuwe omgeving van de vluchteling. Een getrapt onderzoek waarbij we vanuit een breed perspectief binnen onze steden op zoek zijn gegaan. Een drieluik met bevindingen van deze zoektocht door domeinen van asiel, integratie, burgerschap en diversiteit. Domeinen zonder ogenschijnlijke grenzen.