Van de kelder naar de bestuurstafel

Een reflectie op de impact van technologische ontwikkelingen op de samenleving en daarmee op het openbaar bestuur
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Bertine Steenbergen
Thema's
Politiek en bestuur

De impact van technologische ontwikkelingen op onze samenleving is indringend en beïnvloedt ons gedrag, individueel en ten opzichte van elkaar. Is het openbaar bestuur daar wel voldoende van doordrongen? Wordt dit vraagstuk niet teveel overgelaten aan ICT-afdelingen, vaak ver weg op afstand gezet van de bestuurders? Is er wel voldoende aandacht voor bijvoorbeeld de impact op de grondrechten of het functioneren van het openbaar bestuur in een veranderende samenleving? Het debat is vaak óf gedreven vanuit pragmatisme óf vanuit ideologieën, vanuit een rationeel-planmatige benadering over ICT-projecten of vanuit grootse visies over “big brother” of “big society”. Dit essay geeft een brede reflectie op de ontwikkelingen en de vraagstukken voor bestuurders en bestuurskundigen. Met een duiding van het huidige debat wordt een aanzet gedaan voor een meer strategisch, waarden georiënteerd handelingsperspectief. Doel van de reflectie is de urgentie op de maatschappelijke vraagstukken die voortkomen uit de technologie te verhogen en het bestuurlijke gesprek hierover te voeden.