Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Paul 't Hart, Nicole Braham, Erik-Jan van Dorp
Thema's
Politiek en bestuur

Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als ze aan het werk zijn. Waar gaat hun aandacht naar uit? Waar besteden zij hun tijd aan, wat krijgt minder prioriteit, wat delegeren ze naar anderen, wat laten ze lopen? Dit essay beoogt het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen verder in kaart te brengen. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen, de Vereniging voor OverheidsManagement en de stichting ikpob, in het kader van de zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager.

Gerelateerde publicaties

Van ‘kennis voor beleid’ naar transnationale ideeënmakelaardij

Publicatiejaar
2007
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Strategie en toekomst

Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager

Publicatiejaar
2014
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Politiek en bestuur

Bestuurskundige reflecties

Publicatiejaar
2017
Auteur(s)
Ilsa de Jong, Paul 't Hart, Martijn van der Steen
Thema's
Politiek en bestuur

Verhalen over ambtelijk vakmanschap

Publicatiejaar
2018
Auteur(s)
Paul 't Hart
Thema's
Politiek en bestuur

Een lerend belevingsonderzoek naar de omgang met signalen door het ministerie van SZW in de Kinderopvangtoeslagaffaire

Publicatiejaar
2022
Auteur(s)
Martijn van der Steen, Myrthe van Delden, Petra Ophoff, Paul 't Hart
Thema's
Strategie en toekomst