Verbinders zonder script

Het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen
Publicatiejaar
2016
Auteur(s)
Paul 't Hart
Nicole Braham
Erik-Jan van Dorp
Thema's
Politiek en bestuur

Geen zoektocht naar het handwerk van de publieke manager is compleet zonder inzicht in wat publieke managers nu eigenlijk precies doen als ze aan het werk zijn. Waar gaat hun aandacht naar uit? Waar besteden zij hun tijd aan, wat krijgt minder prioriteit, wat delegeren ze naar anderen, wat laten ze lopen? Dit essay beoogt het topambtelijk vakmanschap van gemeentesecretarissen verder in kaart te brengen. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen, de Vereniging voor OverheidsManagement en de stichting ikpob, in het kader van de zoektocht naar het handwerk van de overheidsmanager.

Gerelateerde publicaties

Denktanks in beweging

Van ‘kennis voor beleid’ naar transnationale ideeënmakelaardij

Denktank is een containerterm, waarachter een moeilijk op een noemer te verenigen geheel aan betekenissen schuilgaat. Hoe opereren denktanks, in een steeds grenzenlozer wordende wereld van informatieproductie en ideeënuitwisseling?

Thema's
Strategie en toekomst

Ambtelijk vakmanschap 3.0

Zoektocht naar het Handwerk van de Overheidsmanager

In dit essay gaat Paul ‘t Hart op een zoektocht naar de vraag wat de kwaliteiten zijn die overheidsmanagers nu nodig hebben. Zijn het oude bekende kwaliteiten? Of gaat het om nieuwe? Of om beide? 

Thema's
Politiek en bestuur

Wat het nieuwe kabinet zich moet realiseren

Bestuurskundige reflecties

Wat moet het nieuwe kabinet zich realiseren? Met welke opgaven en uitdagingen krijgt het kabinet te maken, en wat is dan 'goed bestuur'? Over deze vragen is een reeks dialoogsessies georganiseerd, waarin wetenschappers en bestuurders, managers, praktijkmensen en andere geïnteresseerden met elkaar het gesprek aangingen over de opgaven, waarden, kansen en bedreigingen van vandaag en morgen.

Thema's
Politiek en bestuur

Dienen en beïnvloeden

Verhalen over ambtelijk vakmanschap

Dit boek gaat aan de hand van de indrukwekkende ambtelijke loopbaan van Wim Kuijken over topambtelijk vakmanschap, een van de belangrijke thema’s in onderwijs en onderzoek van de NSOB.

Thema's
Politiek en bestuur