Verhoudingen Verhelderen

Onderzoek naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag
Publicatiejaar
2020
Auteur(s)
Mark van Twist
Ilsa de Jong
Petra Ophoff
Menno Berens
Martin Schulz

Op verzoek van de gemeente Den Haag en de Raad van Bestuur van Xtra heeft de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een onderzoek verricht naar het functioneren van de welzijnsorganisaties van Xtra en het samenspel met de gemeente Den Haag. De aanleiding voor dit onderzoek was gelegen in een reeks kritische mediaberichten over de welzijnsorganisaties van Xtra die verschenen in de zomermaanden van 2019. Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan laat zien dat de welzijnsorganisaties van Xtra naar behoren functioneren. Er hebben zich wel degelijk enkele serieuze incidenten voorgedaan, maar het gaat hierbij niet om structurele misstanden of ingesleten patronen. Desalniettemin komen uit het onderzoek wel enkele aandachtspunten naar voren die aandacht verdienen, zowel aan gemeentelijke zijde als bij Xtra. Op basis van het onderzoek constateren we dat de onrust die er is ten aanzien van verschillende onderwerpen vooral het gevolg is van verstoorde onderlinge verhoudingen tussen de gemeente en Xtra. De belangrijkste aanbeveling is dan ook om de onderlinge verhoudingen te verhelderen. Het gaat dan om de onderlinge verhoudingen tussen Xtra (en haar welzijnsorganisaties) en de gemeente Den Haag, maar ook om die tussen de welzijnsorganisaties van Xtra en de samenwerkingspartners. Wanneer de onderlinge relaties en verschillende rollen helder zijn en er meer sprake is van onderling vertrouwen, kunnen eventuele misverstanden, meningsverschillen en fricties op tafel komen en beter in samenspraak worden opgelost. 

Gerelateerde publicaties

Balanceren tussen inkapseling en afstoting

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid 

Een essay over de strategische functie bij de Rijksoverheid. De strategische functie van de departementen is vrijwel steeds in beweging. De vraag is wie de ‘strategen’ in dit type organisatie zijn wat voor activiteiten zij verrichten. Hoe verloopt de dagelijkse werkpraktijk en tegen welke strategische dillema’s lopen zij aan?

Thema's
Strategie en toekomst

Verschuivende verwachtingen

Over rolverandering en vormgeven aan strategische professionaliteit

In dit essay wordt verslag gedaan van de rolverandering die zich sinds de start van de vorming van de strategische afdeling heeft voltrokken binnen de bestuursdienst van een grote Nederlandse gemeente.

Thema's
Strategie en toekomst

Strategiseren in de schaduw van de macht

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders

Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders. Politiek assistenten zijn een relatief nieuw soort functionaris, die zorg draagt voor de ondersteuning van bestuurders. De politiek assistenten vervullen een functie die niet meer als ‘extraatje’ te benoemen is, maar die inmiddels vitaal is om het systeem in stand te houden..

Thema's
Strategie en toekomst

Toekomstverkenning en organisatieontwikkeling

Ontwerpkeuzes in het scenarioproject RWS 2020

Toekomstverkenning is een veelgebruikt instrument in strategische processen, ook bij overheidsorganisaties. Strategie en toekomst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag is of en hoe dat goed gebeurt.

Thema's
Strategie en toekomst